NEWS

Norge vurderer tiltak mot USAs Iran-sanksjoner


< Back to all news

Norge vurderer tiltak mot USAs Iran-sanksjoner

Business

Category: Government

Regjeringen vurderer tiltak for at norske bedrifter ikke skal rammes når USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran. USA truer selskaper som handler med Iran med bøter.

Norge støtter atomavtalen og norske myndigheter har fulgt drøftingene i EU om mulige tiltak for å beskytte europeisk næringsliv tett. Hvorvidt det skal innføres egne tiltak fra norsk side er til vurdering, sier statssekretær Marianne Hagen (H).

President Donald Trump trakk i mai USA ut av atomavtalen med Iran. Amerikanerne truer nå selskaper som fortsetter å handle med Iran med bøter eller andre handelskonsekvenser.

Usikkerhet

EU har svart med en blokkeringsforordning som både forbyr europeiske selskaper å bøye av for amerikanske krav og samtidig gjør det mulig å søke erstatning for tap de blir påført av amerikanerne.

Ifølge BBC har likevel flere store europeiske selskaper allerede begynt å trappe ned engasjementene sine i Iran.

– Det knytter seg stor usikkerhet til hvordan de amerikanske sanksjonene vil ramme ikke-amerikanske aktører og hvilke virkninger EUs ordning vil ha. For norske aktører med virksomhet med eller i Iran er det derfor viktig å sette seg inn i de nye reglene. Norske myndigheter er på generelt grunnlag varsomme med vurdere rekkevidden av andre lands regler, og norske selskaper må selv vurdere konsekvensene av de ulike reglene, sier Hagen.

Hun understreker at endringene i USA og EUs regelverk ikke innebærer noen endring i det norske regelverket for handel med Iran.

– Vi følger situasjonen nøye, og er opptatt av at norsk næringsliv skal ha tilgang til så god informasjon som mulig som grunnlag for sine beslutninger. I mai arrangerte UD et informasjonsmøte for næringslivet, og vi vil fortsette dialogen med norsk næringsliv, sier Hagen.

Source: NRK