Norge tar over formannskapet 1. juli 2024 og skal koordinere samarbeidet mellom medlemslandene i EFTA. Neste års ministermøte finner sted i Tromsø.

– Dette er en viktig mulighet for Norge til å bidra til videreutviklingen av EFTA og sikre gode handelsbetingelser for våre medlemsland. Vi ser frem til å samarbeide tett med våre EFTA-partnere for å møte de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

EFTA består av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Formannskapet går på omgang mellom medlemslandene og varer i ett år. Frem til 30. juni 2025 skal Norge lede møtene i EFTAs råd og koordinere samarbeidet mellom medlemslandene.

– Norge har inngått 31 frihandelsavtaler med 42 land gjennom EFTA-samarbeidet. Vi har nylig inngått en historisk handelsavtale med India, og forrige uke var jeg i Genève for å underskrive en modernisert handelsavtale med Chile. Samtidig som vi jobber for Norges interesser, står vi sterkere sammen med de andre medlemslandene i en tid med store geopolitiske spenninger globalt. Samlet fremstår vi som met større marked og som en mer interessant handelspartner, sier Myrseth.

Les hele pressemeldingen her.