NEWS

Norge klatrer tre plasser på global innovasjonsindeks


< Back to all news

Norge klatrer tre plasser på global innovasjonsindeks

Business

Category: Government

Norge er rangert som nummer 19 i 2017-utgaven av The Global Innovation Index. Det er tre plasser opp fra fjorårets plassering.

Indeksen, som er et samarbeid mellom Cornell University, INSEAD og World Intellectual Property Organisation (WIPO), har blitt publisert årlig siden 2008. Norges plassering er et steg opp fra fjoråret, men et stykke unna den foreløpig beste plasseringen – en tiendeplass i 2010.

I følge indeksen henger Norge etter sine nordiske naboer når det kommer til innovasjon. Sverige kan skilte med plasseringer helt i toppen siden 2008, og ligger på andre plass i årets utgave. Danmark og Finland gjør det også skarpt, med en sjette- og niendeplass, mens Island er rangert som det trettende mest innovative landet i verden. Helt på topp troner Sveits, som dermed kaprer førsteplassen for syvende gang på rad.

Høyt BNP påvirker resultatene

Det finnes imidlertid grunner til å ikke ta Norges plassering alt for tungt, i følge seniorrådgiver i Patentstyret, Bjarne J. Kvam.

– I Global Innovation Index uttrykkes mange parametere per BNP. Dette bidrar til at Norges skår i denne analysen blir forholdsvis lav på en del dimensjoner, fordi vårt BNP er så høyt, forklarer Kvam, og fortsetter:

– Om vi ser på indikatorer med immaterielle rettigheter i en eller annen form, ser vi at de fleste uttrykkes per BNP. Norges skår vil derfor ventelig bli svakere enn om den hadde vært uttrykt per innbygger.

At en stor andel av BNP kommer fra olje- og gassindustrien er en annen ting som bidrar til at indeksen kan gi et litt skjevt bilde av Norges innovasjonskraft, mener han.

– Sammensetningen av norsk næringsliv er forskjellig fra andre land i Europa, og den store andelen av BNP som skyldes olje- og gassutvinning kan derfor slå ut på indeksen på ulike måter. Det finnes derfor grunner til ikke å la seg skremme av GII-plasseringen for Norges del.

Best på infrastruktur

Landene som er inkludert i indeksen vurderes ut fra en rekke ulike kriterier. Norge er rangert som nummer en når det kommer til infrastruktur, og som nummer fem på institusjoner, men ligger ellers stort sett på 20-tallet i de andre kategoriene.

De ti mest innovative landene i verden i følge indeksen er:

  1. Sveits
  2. Sverige
  3. Nederland
  4. USA
  5. Storbritannia
  6. Danmark
  7. Singapore
  8. Finland
  9. Tyskland
  10. Irland

Source: Innomag.no