NEWS

Næringsminister Røe Isaksen besøkte Alcoa på Lista


< Back to all news

Næringsminister Røe Isaksen besøkte Alcoa på Lista

Business

Category: Chemicals / Metals

Økte tollsatser bekymrer mange i næringslivet. 7. august besøkte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Alcoa Lista, en bedrift som hjelpes av den europeiske EØS-avtalen.

Til oppmøtt presse, representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet og lokale politikere, understreket Næringsministeren viktigheten av EØS-avtalen, og at det er viktig for Norge at vi ikke får indirekte effekter som europeisk straffetoll.

Lista

Bildet (t.h.): Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i dialog med Alcoas Norgessjef Kai Rune Heggland og hovedtillitsvalgt ved Alcoa Lista Ole Stålesen (Bilde: Anne Jahr, Alcoa).

Næringsministeren understreket til Lister24 industriens sårbarhet:

– Det første en må vite om den norske eksportrettede industrien, er at den er veldig sårbar for det som skjer på verdensmarkedet. De eksporterer ikke så veldig mye til USA direkte, men vi eksporterer masse til EU, sier næringsminister Røe Isaksen, og fortsetter:

– Det var en periode en trussel som hang over oss som ville gitt oss høyere toll. Det ville ramme arbeidsplasser helt direkte på sikt. Der ble vi reddet av EØS-avtalen. Men den turbulensen som er der nå, den usikkerheten det skaper for norsk eksportindustri, den er dårlig for Norge. Ikke minst dette med investeringer inn mot virksomhetene. Heldigvis gikk det bra for oss.

På spørsmål om konsekvensene for Alcoa Lista, sier verksdirektør Tor Arne Berg til NRK Sørlandet:

– Vi ser ikke store konsekvenser for oss på kort sikt på Lista. Generelt sett ser vi tendenser til at situasjonen roer seg ned, og at aktørene ser at de ikke kan gå i sirkler og eskalere videre.

Chassix påpekte i sin presentasjon under besøket, at selv om de eksporterer primært til Europa, så er det åpenbart at deres volumer går ned, når deres kunder rammes av amerikansk straffetoll. Det vil ha en direkte effekt.

Under besøket fikk næringsministeren dessuten en omvisning i støperiet til Alcoa Lista. Der produseres aluminium, som deretter fraktes i flytende form til nabobedriften Chassix Norway AS eller støpes og sendes til kunder i Europa. I sommer drives verket av unge sommervikarer, i tospann med de faste ansatte.

Til Lister24 sier verksdirektør Tor-Arne Berg:

– Vi har et luksusproblem. Det er stor pågang av unge mennesker som ønsker en sommerjobb her. Det som også er svært gledelig, er at 40 prosent av sommervikarene våre er kvinner. Det er viktig i en svært mannsdominert virksomhet, mener verksdirektør Tor Arne Berg.

Source: Alcoa