NEWS

Næringslivet i Telemark håper å utvikle det økonomiske samarbeidet med Midt-Vest-statene i USA


< Back to all news

Næringslivet i Telemark håper å utvikle det økonomiske samarbeidet med Midt-Vest-statene i USA

Business

Category: Government

Mye olje

I vår skal to næringslivsdelegasjoner fra Telemark besøke USA. Den ene deltar på business-seminar i Minneapolis, og den andre på oljemessa i Bismarck i Nord-Dakota.

Prosjektleder for næring i Telemark fylkeskommune, Thrond Kjellevold, sier de sender bredt sammensatte delegasjoner.

– Det er IKT-Grenland, Green business på miljø og energi og utvikling, Helsenettverk Telemark og Telemark Offshore som skal være med til USA i mai, forteller han.

Statoil hevder på nett at det skal være mer olje i Nord-Dakota enn i noen annen stat i USA. 

Høgskolen i Telemark har i dag seks partneravtaler i Midtvesten.

Sammen med bedriften Tel-Tek fikk Høyskolen nylig 16 millioner prosjekt-kroner for å se på oljeboring.

På et næringslivsbesøk i USA sist høst deltok administrerende direktør i ØPD på Stathelle, Nils Johan Tufte.

– Vi kan selge tjenester

Det er klondykestemning i Nord-Dakota nå, og Tufte mener Telemark må kjenne sin besøkelsestid, også i tida som kommer.

– Jeg mener det er gode muligheter for å eksportere norsk kompetanse i form av utførelse og teknologi. Vi ser også at det er fylkesmessig store ringvirkninger på dette med utdanning, sier Tufte.

– Hva kan det bety for norske arbeidsplasser?

– Det er mye som skjer der, og det kan skape økt aktivitet hos arbeidsplassene. De har et kapasitetsproblem i dag, og vi kan selge dem tjenester som vi har god erfaring med i Telemark.

– Hva bør gjøres videre nå?

– Det er etablert en solid relasjon mellom Telemark og Midtvesten. Det som blir viktig fremover er lokal tilstedeværelse og at vi har en representant til stede der.

– Er det penger nok til dette?

– Det er ikke nok penger i dag. Skal det skje noe, må nok Staten på banen, sier han.

Source: NRK

Published: April 16, 2024