NEWS

Nå har de begynt å sette sammen Norges første F-35


< Back to all news

Nå har de begynt å sette sammen Norges første F-35

Business

Category: Defense / Security

Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 til å erstatte dagens F-16-fly. Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder 2014-kroner.

Totalt har Stortinget så langt gitt fullmakt til kjøp av 16 fly.

Til tross for mange problemer og forsinkelser med F-35-prosjektet, er det trolig ikke så lenge før det første norske F-35-flyet kan tas i bruk.

Monteringen av Norges første F-35 har nemlig begynt hos Lockheed Martin i USA, skriver svd.se.

Hvis alt går etter planen skal det første flyet til Norge, som skal brukes til trening, være klart en gang til høsten.

Norske piloter til USA til sommeren

De fire første flyene av Norges fly skal alle brukes til testflyvning, og de vil ha base ved Luke Air Force i Arizona. De norske pilotene er ifølge svd.se allerde valgt ut og reiser til USA til sommeren.

Totalt har Lockheed Martin fått bestillinger på 3.156 F-35, hvorav det amerikanske forsvaret alene står for 2400 fly. Andre kjøperland er Australia, Italia og Storbritannia.

I nyhetene kommer nå stadig oftere meldinger om bruk og angrep med droner i ulike krigssituasjoner.

Flere eksperter tror derfor at F-35 kan bli det siste bemannede kampflyet som utvikles.

Source: Dagens Næringsliv

Published: October 2, 2015