NEWS

Møtte Texas-guvernør Rick Perry


< Back to all news

Møtte Texas-guvernør Rick Perry

Business

Category: Energy

Under møtet orienterte guvernør Perry om energipolitikken i Texas og delstatens satsing på et stort mangfold i energiproduksjon. I tillegg til å være en stor produsent av olje og gass, har Texas valgt å satse på nye energikilder som vind og sol. Borten Moe på sin side fortalte om petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og Norges store ressurser innen fornybar energi som vann- og vindkraft.

– Jeg synes det var svært interessant å utveksle synspunkter om energipolitikk med governør Perry. Norge og Texas har mye til felles. Vi har begge store petroleumsreserver, men også et stort potensiale innen fornybar energi. I likhet med Norge har Texas også en sterk økonomi, sier Borten Moe.

Under oppholdet i Austin besøkte Borten Moe også delstatskongressen og universitetet i Texas. Tirsdag fikk han en omvisning på to produksjonssteder for skiferolje ved Eagle Ford-formasjonen.

Source: Norwegian Ministry of Petroleum and Energy

Published: August 6, 2012