NEWS

Microsoft: En sky til felles beste


< Back to all news

Microsoft: En sky til felles beste

Business

Category: Technology

Verden syder av data, og teknologien omgir oss alle steder og til enhver tid. Endringene skaper legitime bekymringer, samtidig som de gir oss mulighet til å arbeide mer effektivt, utvikle nye produkter og tjenester, hente ekspertise og arbeidskraft rundt om i verden og selge til markeder i helt andre verdenshjørner. Men enda viktigere: Vi får i hendene nye verktøy som kan hjelpe oss å løse sentrale samfunnsutfordringer innenfor bl.a. helse, utdanning og miljø.

Den store tilretteleggeren og muliggjøreren er skyen og teknologiene som følger i dens bane: kunstig intelligens, maskinlæring, avansert analyse, roboter, genteknologi. En hel verden av informasjon i lommeformat, lagt deg i hånden, i form av en mobiltelefon. En verden av fordeler, og en verden av nye sårbarheter.

For når vi ser på endringene omkring oss, har vi alle gode spørsmål og legitime bekymringer: Hva gjør den nye teknologien med samfunnssikkerheten, og kan jeg føle meg trygg? Hva skjer med personvernet, og hvordan beskytter jeg meg mot utilbørlig innsyn? Hvordan påvirkes arbeidsmarkedet, hva skjer med jobben min, og hva skjer med måten vi jobber og samarbeider på? Hvordan påvirker omveltningene de i verden som har aller minst?

I teknologibransjen er det lett å bli optimistisk på alle de mulighetene skyteknologien skaper. Men nettopp som vi tror på teknologiens oppside, må vi også erkjenne at store endringer kan ha en nedside, og at vi må være ekstra årvåkne når endringene, som nå, skjer i rask rekkefølge over kort tid.

Microsoft skal etablere to nye datasenterregioner i Norge, og har sammen med resten av bransjen et særlig ansvar for at fremskritt for noen ikke etterlater andre ved veikanten, uten billett og uten mulighet til å bli med på reisen. Vi må se til at skyen vi bygger er inkluderende, ansvarlig og til å stole på for brukeren. Vi mener at alle gode krefter må gå sammen for å sikre at endringene kommer alle til gode.

For at alle skal få del i fremskrittene skytjenestene gir, trenger vi lover og regler som respekterer rettigheter og grunnleggende verdier, som beskytter vår sikkerhet og vårt personvern, som fremmer innovasjon og fri utveksling av kunnskap og ideer, og som støtter universell tilgang til teknologi.

Vi ønsker å bidra, og har samlet våre innspill i boken «A Cloud for Global Good». Her tegner vi et veikart for hvordan vi sammen kan skape en sikker, ansvarlig og inkluderende sky som ikke bare hjelper de aller heldigste, men fremmer alles beste. Veikartet består av 78 anbefalinger for 15 ulike politikkområder, som blant annet berører behovet for digital kompetanse og livslang læring, inkludering, bærekraft og miljø, næringsutvikling, og cyber sikkerhet og personvern.

Når vi har tatt dette initiativet, er det ikke fordi vi har alle svarene, men fordi vi mener det er viktig å stille spørsmålene. Derfor utfordrer vi våre kunder og våre konkurrenter, så vel som sivilsamfunn og myndigheter til å bidra i dugnaden for en skyteknologi til alles beste.

Onsdag 15. august under Arendalsuka inviterer Microsoft Norge og IKT Norge til diskusjon om hvordan vi skal møte utfordringene i arbeidslivet som følge av digitalisering.

Source: Digi.no