NEWS

Mer enn 100 milliarder forsvant fra norsk sokkel


< Back to all news

Mer enn 100 milliarder forsvant fra norsk sokkel

Business

Category: Business News

Oljeselskapene på norsk sokkel mistet over 100 milliarder kroner i resultat før skatt i fjor. Gassrelaterte selskaper var mest lønnsomme.

Sysla har gått gjennom regnskapene til de 22 oljeselskapene med inntekter på norsk sokkel i fjor, og sammenlignet med 2014-regnskapene (se tabellen nedenfor).

Dette er hovedfunnene:

  • Samlet resultat før skatt gikk ned fra 194 til 75 milliarder kroner.
  • Samlede driftsinntekter gikk ned fra 430 til 341 milliarder kroner.
  • 17 selskaper opplevde resultatsvikt, mens fem klarte å forbedre resultatet før skatt. Her har vi justert for nedskrivninger.
  • Det ble, samlet sett, foretatt like store nedskrivninger i 2014 som i 2015; rundt 21 milliarder kroner.

– Tilpasningsdyktig sektor

– Tallene er interessante. At inntektene går ned omtrent tilsvarende det kraftige oljeprisfallet, målt i norske kroner, er som forventet. Likevel er det samlede resultatet for bransjen positivt. Det er ikke mange bransjer som hadde klart positivt driftsresultat med en så betydelig inntektssvikt. Det vitner om en tilpasningsdyktig sektor, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

– Og tar man bare tallene for de 10 største selskapene ser det enda bedre ut, legger han til.

Statoil er en dominerende aktør på norsk sokkel, og dermed blir Statoils regnskapstall tunge i en slik bransjemessig oversikt. Slik sett kompliserer det bildet at Statoil ikke leverer eget regnskap for norsk sokkel.

Vi har valgt å bruke tallene som selskapet oppgir i årsberetningen for segmentet «Utvikling og produksjon i Norge» som utgjør Statoils oppstrømsaktiviteter på norsk sokkel. Tallene som fremkommer der er før interne elimineringer i konsernet, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med driftsinntektene til de andre selskapene i tabellen.

De gir likevel en god pekepinn på selskapets inntektsutvikling på norsk sokkel fra 2014 til i fjor.

untitled_infographic

Source: Sysla