NEWS

Mener Royal Caribbean Cruises vil doble inntjeningen innen to år


< Back to all news

Mener Royal Caribbean Cruises vil doble inntjeningen innen to år

Business

Category: Airline / Travel

Ifølge meglerhuset Berenberg vil lave drivstoffpriser og høy forbrukertillit hjelpe selskapet med å levere i tråd med forventningene.

Berenberg mener Royal Caribbean Cruises leverer i tråd med forventningene og at selskapet vil nå målet om doblet inntjening per aksje og doblet avkastning på investert kapital (ROIC) innen 2017.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset fredag.

På bakgrunn av dette, og gode utsikter for sektoren generelt, oppjusteres kursmålet på RCL-aksjen til 92 dollar fra tidligere 73 dollar, og kjøpsanbefaling gjentas.

Lavere drivstoffpriser

Meglerhuset skriver at konsensus nærmer seg deres resultatprognoser, selv om konsensus fremdeles er om lag ti prosent under deres for 2015.

Analytikerne i Berenberg mener at gapet vil forsvinne når forventingene til lavere drivstoffpriser blir priset inn.

Dette vil imidlertid motvirkes noe av negativ valutakursutvikling for selskapet, som fører til at estimatene for vekst i topplinjen tas noe ned.

Berenberg mener at deres estimater og kursmål støttes av at avkastningen i sektoren er ventet å øke ettersom selskapene fokuserer mer på RIOC.

For RCL ser analytikerne en bedring i RIOC på om lag ett prosentpoeng pr år i 2014, 2015, og 2016. Dette vil gi en avkastning på investert kapital på ni prosent i 2016, noe som er over selskapets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnader (WACC).

Source: DN

Published: May 1, 2015