NEWS

Mener Høies kritikk er «lettvint»


< Back to all news

Mener Høies kritikk er «lettvint»

Business

Category: Business News

BI-professor Dag Morten Dalen mener helsepolitikerne er dårlig skodd når de skyter på legemiddelfirmaenes priser. Han mistenker politikerne for å ty til lettvint kritikk i stedet for å ta egne, tøffe prioriteringer av pengebruken.

I DN torsdag kaller helseminister Bent Høie legemiddelindustriens prising av enkelte nye medisiner for uetisk og sier at prisnivået gir ekstremt høy fortjeneste for bedriftene.

– Jeg forventer at industrien tar på alvor det samfunnsmessige ansvar den har og opererer med priser og vilkår som er akseptable, sier Høie i intervjuet.

BI-professor Dag Morten Dalen synes statsråden og helsepolitikere tar lett på fakta og skjuler egne prioriteringsproblemer.

– Det er for lettvint av politikerne å skyve ansvaret over på legemiddelindustrien. De må forholde seg til at denne industrien er en viktig og økende del av helsetjenesten slik pasientene møter den. Prisen på enkeltprodukter kan bli utrolig høye. Men derfra til å si at legemiddelindustrien tjener for mye, er langt mer krevende, sier Dalen.

– Ikke svært høy fortjeneste

Økonomen og BI-professoren har forsket mye på helsekostnader. Ifølge Dalen er det dårlig belegg for å si at de store legemiddelfirmaene alt i alt har unormalt store overskudd.

– Så vidt jeg vet er det ikke gjort forskning på dette i Norge eller Norden. Men det finnes amerikanske undersøkelser hvor forskere har søkt å beregne avkastningen i legemiddelindustrien. Disse viser god – men ikke svært høy – fortjeneste.

Dalen mener dermed at politikerkritikken av legemiddelprisene er dårlig begrunnet. Årsaken er at kritikken både underspiller industriens store forsknings- og utviklingskostnader og overspiller inntektspotensialet i perioden et nytt godkjent preparat er patentbeskyttet.

Må tjene inn fiaskoer

– Det brukes store summer på forskning og utvikling av produkter som aldri blir godkjent som legemidler. Dette må dekkes inn gjennom prisen på de langt færre vellykkede legemidlene, sier Dalen.

Det var når de amerikanske forskerne i sine studier søkte å justere for dette at de fant at legemiddelkonsernenes fortjeneste ikke var spesielt høy, ifølge BI-professoren.

Han peker videre på at det ikke er svært mange år industrien har på å tjene inn de store forsknings- og utviklingskostnadene under eksklusiv patentbeskyttelse før konkurransen fra kopiprodukter slår inn.

– I prinsippet skal et patent gjelde i 20 år. Men det tar som regel svært lang tid fra patentering til et preparat er godkjent som legemiddel. I praksis vil jeg tro beskyttelsen fort gjelder bare halve patenttiden. I tillegg arbeider jo også konkurrentene, og kan komme opp med nye og enda bedre preparater underveis, sier han.

Source: DN