NEWS

Mener DNB er verdens mest lønnsomme bank


< Back to all news

Mener DNB er verdens mest lønnsomme bank

Business

Category: Accounting / Financial

Statskontrollerte DNB er verdens mest lønnsomme bank ifølge den amerikanske investeringsbanken Citi. DNB har et resultat etter skatt per ansatt på 1,8 millioner kroner. Men Citi advarer at en norsk boligboble kan ramme DNB hardt.

«The most profitable bank in the world». Slik titulerer den amerikanske investeringsbanken Citi (tidligere Citigroup) sin analyse av den norske banken DNB. Analytiker Ronit Ghose i Citi skriver at DNB er den mest lønnsomme banken Citi dekker i sitt bankunivers. Dette er basert på 2014-estimatet for resultat etter skatt per ansatt. Ifølge Citi vil dette være på 260.000 dollar per hodet, eller 1,8 millioner kroner. Det betyr at DNB sitter igjen med 1,8 millioner kroner per ansatt etter at lønn, skatt og alle kostnader er betalt. Med DNBs 11 648 ansatte blir det totalt 21,2 milliarder kroner.

– Det er til og med mer lønnsomt enn Goldman Sachs, skriver Ghose.

DNB-analysen er kun på én side i en rapport på 36 sider som tar for seg børsnoterte selskaper i Vest-europa innenfor alle bransjer som Citi ønsker å fremheve.

 

Ser 25 prosent oppside

Den statskontrollerte norske bankgiganten gjør det særlig godt på såkalt «Return on Assets» eller «RoA», en indikator på hvor lønnsomt et selskap er relativt til eiendeler. Det viser hvor effektiv ledelsen er i å bruke gjeld og egenkapital til å skape overskudd.

– DNB har den høyeste underliggende RoA før skatt blant de nordiske bankene, skriver Ghose.

Analytikeren spår høye utbytter fremover og har et kursmål på 145 kroner aksjen, en oppside på 25 prosent fra dagens kurs på 115,6 kroner.

Ghose forteller også om risikoer knyttet til en investering i DNB. En av dem er et potensielt boligkrakk.

– Det er frykt for at man er i en norsk boligboble, advarer Ghose.

Source: Dagens Næringsliv

Published: February 12, 2014