NEWS

Maskiner byr opp til dans


< Back to all news

Maskiner byr opp til dans

Business

Category: Technology

Gjennom historien har fremskrittene vært drevet av viljen til å løse oppgaver smartere. Nyvinninger har bidratt til utvikling og velstandsvekst. Hjulet, spinnemaskinen, jernbanen og internett er eksempler på teknologiskift som har endret verden, som har gjort jobber overflødige – og skapt nye. Velferden vi nyter godt av i dag er tuftet på gårsdagens innovasjoner.

Informasjonsteknologi (it) har allerede bidratt sterkt som produktivitetsdriver, men bidragene herfra blir langt mer dyptgripende. Men selv om «maskinene byr opp til dans», er det fortsatt menneskene som fører an i innovasjonsdansen.

Nå står vi ved inngangen til et nytt skift, som i høyt tempo vil få langt større konsekvenser enn eksemplene vi kan lese om i historiebøkene. Selvlærende datamaskiner kan i langt større grad gjøre arbeidsoppgaver som til nå har vært løst av mennesker. Fordi mennesket ikke lenger er alene om å være intelligente, møter vi nå konkurranse fra maskiner.

Det er en lederoppgave å styre denne utviklingen i ønsket hastighet og retning. Teknologiforståelse er nøkkelen. Uansett vil arbeidsmarkedet fremover bli påvirket, og både lovgivning, myndigheter og næringsliv vil bli utfordret.

Mange nyvinninger blir ofte møtt med skepsis. Ny teknologi kan virke fremmedgjørende og rar. Ny teknologi gjør det imidlertid mulig å flytte menneskelige ressurser til nye oppgaver der vi i enda større grad kan utnytte vår egenart, fortrinn og verdi.

Les hele artikkelen her

Source: Dagens Næringsliv

Published: May 1, 2016