NEWS

Manpower Group: Avdempet optimisme i det norske arbeidsmarkedet


< Back to all news

Manpower Group: Avdempet optimisme i det norske arbeidsmarkedet

Business

Category: Human Resources

Optimismen i det norske arbeidsmarkedet er fortsatt avdempet, men for andre kvartal på rad er det ventet oppbemanninger over hele landet, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2017 – Utviklingen i ventede nettoansettelser over tid indikerer en gryende optimisme blant arbeidsgivere, men vi er ikke ute av skogen riktig ennå, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Ifølge ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer er det 6 prosentpoeng flere norske arbeidsgivere som planlegger oppbemanning enn nedbemanning i tredje kvartal 2017, justert for sesongvariasjoner.

To nøkkelsektorer bidrar sterkt til de positive utsiktene på nasjonalt nivå. Industrisektoren og bank-, finans- og eiendomssektoren rapporterer begge tosifrede bemanningsutsikter. Veksten siden samme kvartal i fjor er på henholdsvis 19 og 11 prosentpoeng.

– Bemanningsutsiktene i industrisektoren har lenge vært på et lavt nivå, men henter seg nå inn igjen i samme tempo som vi så i 2011, etter finanskrisen. Vår undersøkelse støtter dermed  andre undersøkelser, som har vist positive signaler for norsk industri.

Midt-Norge tar topplassering
Landets mest optimistiske arbeidsmarkedsutsikter finner vi i Midt-Norge. Med netto bemanningsutsikter på +16 % har regionen en økning på 20 prosentpoeng siden samme tid i fjor. De sesongjusterte ansettelsesutsiktene fra arbeidsgivere i Midt-Norge er hele 10 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Det er den største marginen en region har hatt siden 2013.

– Én av fem arbeidsgivere i Midt-Norge planlegger å bemanne opp i perioden juli til september. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet på landsbasis. Disse tallene støtter opp under andre meldinger vi får fra regionen. De bekrefter at Midt-Norge er i ferd med å få opp farten, sier Brath.

Arbeidsgivere i Osloområdet og Østlandet for øvrig rapporterer de svakeste regionale utsiktene for tredje kvartal, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +1 %. Utsiktene faller med henholdsvis -3 og -6 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Aktivitetsnivået på Østlandet for øvrig har også roet seg det siste året. Her forventer 86  % av arbeidsgiverne forventer ingen endringer i antall ansatte i 3Q 2017 sammenlignet med 73 % i 3Q 2016.

Olje og gass-sektoren: fortsatt negative utsikter
Av de ni sektorene i arbeidsmarkedsbarometeret, er utsiktene dårligst innenfor olje og gass. Med netto bemanningsutsikter på -4 % for 3Q 2017, fortsetter den nedadgående trenden med en årlig reduksjon i bemanningsutsikter på -6 prosentpoeng. Vedvarende lav oljepris er fortsatt en viktig forklaring, med nye varslede nedskjæringer den siste måneden.

To sektorer: Bygg- og anlegg og Landbruk, skogbruk og fiske, melder om utsikter sterkere enn den langsiktige trenden, med henholdsvis +10 % og +9 %. Arbeidsgivere innen Handel og service venter også oppbemanninger i sommermånedene, med utsikter på +6 %.

De mest skuffende utsiktene kommer fra Transport og logistikk-sektoren, hvor de netto sesongjusterte bemanningsutsiktene er -1 % for neste kvartal, ned -7 prosentpoeng fra forrige kvartal og -9 prosentpoeng siden tredje kvartal i fjor.

Store og små arbeidsgivere leder an
Vi venter en økning i ansettelsestakt i alle fire bedriftsstørrelser i tredje kvartal 2017. Store (mer enn 250 ansatte) og små (50-99 ansatte) bedrifter planlegger oppbemanninger, med bemanningsutsikter på +8 %. De minste bedriftene (færre enn 50 ansatte) er mer forsiktige i sine anslag, med +5 %.

– De største selskapene har gjenvunnet tempo de siste kvartalene. Utsiktene for tredje kvartal 2017 er nå på nivåer vi ikke har sett siden oljeprisfallet i 2014. Dette er gode nyheter for hele arbeidsmarkedet, sier Brath.

Source: Manpower Group