NEWS

Mæland: USA og EU-forhandlinger utfordrende for Norge


< Back to all news

Mæland: USA og EU-forhandlinger utfordrende for Norge

Business

Category: Trade

Næringsminister Monica Mæland (H) drar mandag til USA for å minne amerikanerne om hvor utsatt Norge er ved en ny frihandelsavtale mellom EU og USA.

Etter ett år med nærmest stillstand i de såkalte TTIP-forhandlingene, skal partene i år ha uttrykt at de har store ambisjoner om å bringe forhandlingene et godt stykke videre. Det er en av hovedårsakene til at næringsministeren vil tilbringe neste uke i USA.

– Det er klart at når våre to viktigste handelspartnere setter seg ned og forhandler, da må vi følge med, sier Mæland til NTB.

Hun sier hun likevel ikke tror partene vil komme til å klare å sluttføre en avtale i løpet av dette året.

Problematisk
Ifølge en beregning det tyske forskningsinstituttet Ifo utførte i 2013, vil Norge kunne tape rundt 11.500 arbeidsplasser dersom det blir enighet mellom EU og USA om en dyptgripende liberalisering av handelen.

– Dersom de vi konkurrerer med får mye bedre vilkår enn vi gjør, så er det klart det er problematisk for Norge. Men vi kjenner foreløpig ikke fasiten på dette. Men vi tror avtalen kan få ganske stor betydning for Norge, litt avhengig av innretningen på den, sier Mæland.

Forhandle alene
Tidligere næringsminister Trond Giske (Ap) uttalte i 2013, da forhandlingene først startet, at det kunne være aktuelt for Norge både å forhandle parallelt med USA sammen med de andre EFTA-landene eller forhandle alene.

Mæland sier hun ikke har konkludert om hvordan Norge skal svare på en eventuell avtale.

– Det er altfor tidlig, forhandlingene har ikke kommet langt nok til at vi kan ta stilling til det. Vi vet at det er plusser og minuser med å inngå en slik avtale, sier hun.

Statsråden peker på at mens en frihandelsavtale vil være en stor fordel for Norges maritime næringsvirksomhet og fiskerinæringen, så vil det være helt motsatt for norske landbruk.

– Hva Norge skal gjøre i kjølvannet av en frihandelsavtale mellom USA og EU, er en stor diskusjon som vi må ta når vi har nok informasjon til det, sier hun.

– Men å forhandle alene med USA, er en av flere muligheter, legger hun til.

Følger med
I Washington skal Monica Mæland blant annet ha møter med den amerikanske handelsadministrasjonen og flere kongressmedlemmer.

Besøket skal også brukes til samtaler med flere norske bedrifter og gründere i USA om regjeringens pågående gründerstrategi.

Statsråden sier hun møter stor forståelse fra begge sider om en eventuell avtale har stor betydning for Norge, og at norske myndigheter har et behov for god informasjon om hva som skjer.

– Vi har en positiv dialog, men vi er i en annen posisjon enn EU-landene fordi vi ikke sitter ved forhandlingsbordet, påpeker hun.

Hun sier det viktigste norske myndigheter kan gjøre fremover er å holde seg så godt informert som mulig.

Source: Dagens Næringsliv

Published: May 21, 2024