NEWS

Mæland ber om utredning av handelsavtale mellom USA og EU


< Back to all news

Mæland ber om utredning av handelsavtale mellom USA og EU

Business

Category: Trade

En transatlantisk handelsavtale kan få konsekvenser for Norge. Nå vil næringsminister Monica Mæland vite hvordan vi bør forholde oss til dette.

Arbeidet med handelsavtalen mellom USA og EU har foregått i flere år. Dersom avtalen mellom Norges to største handelspartnere blir en realitet vil det få konsekvenser for Norge, særlig om avtalen innebærer amerikansk olje på billigsalg.

– Norske bedrifter, organisasjoner og politikere har etterlyst informasjon om hva en handelsavtale mellom EU og USA vil bety for Norge.

– Derfor ber regjeringen nå om en uavhengig rapport om hvilke konsekvenser disse forhandlingene kan få. Dette blir en krevende utredning, men jeg er sikker på at vi vil ende opp med et faglig solid og viktig arbeid, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Departementet utlyser nå en åpen konkurranse om utredningen, som etter planen skal leveres til Mæland i september 2016.

Viktig debatt

– Vi trenger en grundig diskusjon om hva en avtale kan innebære for Norge, og om hvordan vi skal følge den opp. Fakta må styre debatten. Vi håper utredningen vil bidra dette, sier Mæland.

Selv om Norge ikke er en del av avtalen vil utfallet ha mye å si for norske eksportnæring, og Mæland ønsker at rapporten skal vurdere de ulike konsekvensene for norske næringsinteresser, og hvilke valg vi har i forbindelse med EØS-avtalen.

Stor motstand

TTIP har lenge vært et sårt tema flere steder i Europa, og både i Nederland, Irland, Spania og Tyskland har det vært store demonstrasjoner mot handelsavtalen.

Årsaken er at mange frykter jobbene deres kan bli truet og lønningene synke dersom arbeidere får muligheten til å bevege seg fritt mellom de to områdene.

I fjor uttalte USAs president Barack Obama at han var svært positiv til TTIP, og håpet at andre også ville se mulighetene en slik avtale ville åpne.

Oppdragsbeskrivelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet er laget i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet. Konkurransen er utlyst på Doffin og EUs database for anskaffelser (TED).

Source: E24

Published: July 24, 2024