NEWS

Lite olje- og gassfunn nær Balderfeltet i Nordsjøen


< Back to all news

Lite olje- og gassfunn nær Balderfeltet i Nordsjøen

Business

Category: Business News

ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 917, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-8 S.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer nordvest for Balderfeltet i midtre del av Nordsjøen, og 200 kilometer vest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura og øvre trias reservoarbergarter (Nansen-, Eiriksson- og Skagerrakformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Hugin- og Sleipnerformasjonen).

Les hele saken HER.

Source: Oljedirektoratet

Published: January 1, 2019