NEWS

Lederintervju med Hilde Mangseth Bech, Bristol-Myers Squibb


< Back to all news

Lederintervju med Hilde Mangseth Bech, Bristol-Myers Squibb

Business

Category: Health

– Bristol-Myers Squibb utvikler medisiner til alvorlig syke kreftpasienter, men som er for dyre til at alle som trenger dem får dem. Oppleves det som et etisk dilemma å være sjef i et slikt selskap?

– Nei, vår oppgave er å forske og utvikle medisiner og sørge for at disse blir tilgjengelige, men det er opp til myndighetene å bestemme om og til hvem de skal tilbys. Når det er sagt, så løftes det litt på øyenbrynene internasjonalt når rike Norge sier det ikke har råd. Men vi er børs og katedral, og kan ikke gi det bort gratis. Vi må huske på at det er høyrisiko for investorer. Bare hos oss investerer vi årlig cirka fire milliarder amerikanske dollar i forskning og utvikling, men det er gjerne bare 10–15 prosent av det som forskes på som blir noe av. Jeg har ikke problemer med å forstå frustrasjonen hos dem som ikke får det de trenger, men vi må plassere ansvaret der det hører hjemme.

Read the full interview at Dagens Næringsliv

Source: Dagens Næringsliv