NEWS

Kreftlege ut mot «valgkamp-Høie»


< Back to all news

Kreftlege ut mot «valgkamp-Høie»

Business

Category: Government

Kreftlege Arne Berg reagerer på at helseministeren nå vil endre unntaksordningen for dyre legemidler – uten å opplyse om hvordan.

Nylig kom helseminister Bent Høie (H) med klar beskjed til aktørene som vurderer hvilke nye legemidler som skal tas i bruk – om at jobben må gjøres raskere. Samtidig ber han RHF-ene sikre at unntaksordningen, der enkeltpasienter eller grupper kan få tilgang til legemidler som er under metodevurdering, skal bli mer tilgjengelig.

Dagens Medisin har tidligere fortalt hvordan unntaksordningen praktiseres ulikt fra sykehus til sykehus. Et eksempel er lungekreftpasienten Odd Nesse som vurderte å flytte fra familien for å få tilgang til immunterapi ved Akershus universitetssykehus, som han ble nektet i Ålesund. Senere snudde fagdirektøren i Ålesund, og etter hvert ble nivolumab (Opdivo) tilgjengelig for hele pasientgruppen.

– Vi er bekymret for at pasienter som oppfyller kravene ikke får behandling, uttalte helseminister Bent Høie til Dagens Medisin tidligere denne uken.

– Ikke uvitende leger som er problemet
Dette får Arne Berg, styremedlem i Norsk onkologisk forening, til å reagere.

– Når Høie nå først uttaler seg om unntaksordningen, så høres det ut som at grunnen til at ordningen ikke brukes er at vi legene ikke er kjent med regelverket. Men det er ikke det som er problemet. Ordningen er formulert på en slik måte at den bare skal brukes i ytterst få tilfeller, og signalene fra toppen har hele tiden vært at det skal være veldig høy terskel for å bruke den, sier Berg.

Da Dagens Medisin omtalte ulik praksis ved sykehusene, førte det til en innstramning ved «liberale» sykehus.

Source: Dagens Medisin