NEWS

KPMG: Verdens 10 største geopolitiske farer i 2019


< Back to all news

KPMG: Verdens 10 største geopolitiske farer i 2019

Business

Category: Accounting / Financial

Geopolitiske spenninger som har bygget seg opp over tid, utgjør den aller største risikoen i år.– Alle piler peker i feil retning, sier Agathe L’Homme, analytiker i KPMGs Corporate Intelligence-avdeling.

KPMGs alliansepartner Eurasia Group, et ledende selskap innenfor geopolitiske analysearbeid, har utarbeidet en liste over de ti største geopolitiske utfordringene de mener verden står overfor i 2019.
De mener det er lav sannsynlighet for store geopolitiske katastrofer i 2019, men advarer mot de mange mørke skyene i horisonten.

– Politisk utvikling er avgjørende for internasjonale markeder og måten vi lever våre liv. Oversikten over de største risikoområdene hjelper deg med å forstå hvilke politiske saker du bør følge med på. Med dagens nyhetsstrøm har det aldri vært vanskeligere skille mellom signaler og støy, forklarer Agathe L’Homme.

De 10 største risikoene for 2019 pekes ut som:

 1. Geopolitiske spenninger over hele verden
  Den aller største risikoen i 2019 er faren for utløsning av spenningene som har bygget seg opp over tid. Eurasia Group ser at 90 prosent av alle utsatte geopolitiske områder nå beveger seg i feil retning, blant annet svekkede politiske og multilaterale institusjoner, populisme på fremmarsj, EU, NATO, Midtøsten, forholdet mellom USA og Europa, Russland og Kina.
 2. USA og Kina
  Det er knyttet stor usikkerhet til relasjonen mellom verdens to mektigste land, USA og Kina. Dette skaper usikkerhet og bekymringer, blant annet knyttet til hvordan uenigheter om handel og økonomi skal løses. Selv om handelskonflikten løses, så vil like fullt konkurranse knyttet til teknologi, økonomi og sikkerhet fortsette å skape friksjoner. Eskalering i 2019 øker risikoen for utenrikspolitiske kriser.
 3. Tøffere cyberkonflikter
  Hackere har blitt mer sofistikerte, men samarbeid om å forhindre cyberangrep har så langt ikke har gitt betydelige resultater. Dette året blir også et vendepunkt fordi USA nå går inn for å utøve cybermakt på en mer aggressiv måte. Dette kan lede til flere angrep, snarere enn å motvirke dem.
 4. Europeisk populisme
  I 2019 vil populistiske bevegelser stå sterkere enn noensinne. Eurasia Group frykter spesielt at oppslutning om populistiske bevegelser i Italia, Østerrike, Ungarn og Polen vil kunne svekke samarbeid i Europa. Det er en stor risiko for at EU-motstandere vinner mange flere mandater i EU-parlamentet etter valget i mai, noe som vil svekke EU.
 5. USA på hjemmebane
  2019 blir et kaotisk år for amerikansk innenrikspolitikk. Sjansen for at Trump blir stilt for riksrett og fjernet fra embete er lav ifølge Eurasia gruppen, men den politiske situasjonen vil være svært ustabil.
 6. Kaldt klima for innovasjon
  Teknologisk konkurranse ble svært politisert i løpet av 2018. I 2019 må investorer og markeder betale prisen for dette. Voksende bekymring knyttet til sikkerhet, personvern og økonomi gjør at myndigheter over hele verden setter opp barrierer for samarbeid og internasjonal handel. Disse barrierene vil forstyrre global innovasjon på et kritisk tidspunkt, og kan føre til at 5G-nettverk og andre innovasjoner forsinkes eller legges på is.
 7. Koalisjon mellom “de uvillige”
  Den USA-ledede verdensordenen med Washington DC i førersetet har forvitret i løpet av de siste 20 årene. Dette ble kraftig forsterket med valget av Trump i 2016. Men det er også andre verdensledere som ikke ønsker en global liberal orden. Her finner man en blanding av nasjonalister (Brasil og Italia), ledere som taktisk omfavner Trump (Russland, Tyrkia og Nord-Korea), eller andre ledere som ser alliansen med USA som et middel for å overleve (Saudi-Arabia og Israel).
 8. Mexico
  Landets nye president, Andres Manuel Lopez Obrador, starter sin embetsperiode med en grad av kontroll og makt over det politiske systemet som ikke har vært sett i Mexico siden tidlig 90-tallet. Han mener at mange av Mexicos problemer skyldes strukturelle reformer fra 80-tallet: en mer åpen økonomi, ortodoks makroøkonomisk politikk, privatisering og deregulering. For Lopez betyr “making Mexico great again” å ta tilbake 60- og 70-tallet.
 9. Ukraina
  Spenningene mellom Russland og Ukraina vil sannsynligvis forsterkes i forbindelse med landets presidentvalg og parlamentariske valg i 2019. På slutten av 2018 fikk man en forsmak på dette da russisk marine tok flere ukrainske marinefartøy i forvaring i Kerch Strait. Det er en økende risiko for at konflikten skal eskalere, og dermed forverre forholdet mellom Russland og vesten.
 10. Nigeria
  Valget i 2019 vil ha det høyeste konfliktnivået siden overgangen til demokrati i 1999. Kandidatene Muhammadu Buhari og Atiku Abubakar anses begge som dårlige kandidater, førstnevnte uten evne til å gjennomføre reformer, den andre mest opptatt av private interesser og egen berikelse.


Les også: De ti største geopolitiske utfordringene i 2018


– Som en liten, åpen økonomi, er Norge avhengig av å ta del i den globale verdenshandelen og være med på internasjonale avtaler og ordninger. En mindre stabil verdensorden med økt proteksjonisme og svekkede institusjoner, vil stille nye krav til små nasjoner, og det gir økt usikkerhet for norsk næringsliv, forteller KPMG-eksperten, som til daglig hjelper norske selskaper med å forstå og håndtere geopolitiske muligheter og utfordringer.

Hun understreker at mange av punktene på listen er langsiktige trender som ikke er presserende, men som heller ikke vil forsvinne, slik spenningene mellom USA og Kina er et eksempel på. Analytikeren understreker at det er mulig å håndtere disse risikoene.

Analytikeren er sikker på at dersom Norge havner i skvisen i verdikjeder som er berørt av en global politisk nedkjøling, så vil vi merke det. Det samme gjelder eksport av norske varer.

Les mer i Eurasia-rapporten HER.


Source: KPMG in Norway

Published: September 21, 2023