NEWS

Konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether er innstilt som ny president i NHO


< Back to all news

Konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether er innstilt som ny president i NHO

Business

Category: Business News

NHOs valgkomite har innstilt Svein Tore Holsether (48) som norsk næringslivs hovedtillitsvalgt. Holsether er konsernsjef i Yara. Han er innstilt til å overta etter Arvid Moss, som har hatt presidentvervet siden 2017. Det formelle valget blir gjort av NHOs generalforsamling 8. juni 2021.

Holsether har lang erfaring fra norsk næringsliv. Han har vært konsernsjef i Yara siden 2015.

– Valgkomiteen har lagt vekt på Holsethers brede industrierfaring, ikke minst internasjonalt med styrkingen av Yaras globale markedsposisjon de senere årene. Han har engasjert seg i internasjonale fora for å bidra til bærekraftig utvikling og er sterkt engasjert i å oppnå lavere klimautslipp og grønn omstilling, sier valgkomiteens leder Tor Arnesen.

Read full article.

Source: NHO