NEWS

Keep calm og fortsett overføringene av data til USA, men…


< Back to all news

Keep calm og fortsett overføringene av data til USA, men…

Business

Category: Legal

Vi registrerer at det har kommet flere sprikende råd og utspill fra advokatstanden nå i dagene etter at EU-domstolen underkjente Safe Harbor beslutningen om overføring av personopplysninger til USA.

Selv om det kan være fristende å krisemaksimere konsekvensene av dommen, er det grunn til å peke på realistiske og gjennomførbare løsninger.

Heldigvis har ikke alt transatlantisk samarbeid sluttet. Men ansvaret som ligger på den enkelte bedrift som overfører opplysninger til USA, er blitt skjerpet.

Source: Aftenposten

Published: December 10, 2015