NEWS

Kan gjøre ulønnsomme oljeprosjekter lønnsomme: Nå utvikles de «radikale» pumpene i Norge og Italia


< Back to all news

Kan gjøre ulønnsomme oljeprosjekter lønnsomme: Nå utvikles de «radikale» pumpene i Norge og Italia

Business

Category: Energy

En ny undervannspumpe til bruk i petroleumsindustrien er under utvikling – en pumpe som kan gjøre ulønnsomme petroleumsprosjekter lønnsomme.

Det var i utgangspunktet et knippe av verdens absolutt største oljeselskap – blant annet Chevron, Shell og Total, samt Statoil – som i sin stadige  jakt etter kostnadsbesparende

Pumpesystemene på sokkelen får man gjerne behov for etter at et oljefelt har produsert en stund. Mens det i starten av prosjektet er høyt trykk i reservoaret som gjør at oljen kan produseres uten pumpehjelp, vil man få behov for pumper når feltet har produsert en stund og trykket synker.

Men det er flere ting med eksisterende systemer som ikke har vært optimalt. Blant annet har pumpesystemene tatt mye plass rent fysisk, det har vært kostbart, samt at de forskjellige feltene gjerne har krevd spesialtilpassede størrelser på pumpene, alt etter hvor mye trykk som trengs.

Dette mener BHGE at samarbeidsprosjektet nå er på vei til å løse.

– Det som gjør denne pumpa annerledes, er at arkitekturen er helt annerledes. Vanligvis har du en pumpe med motor i den ene enden, der motoren driver en aksling med flere impellere (rotor plassert i pumpehus, red.anm) som igjen driver væskestrømmen.

– I denne pumpen er det én motor per impeller. Dette gjør blant annet at pumpen blir veldig kompakt. I tillegg kan du kan styre hastighetene på hver impeller individuelt og dermed operere effektivt over et mye større operasjonsområde ved flerfasestrømning, sier Melbø.

teknologi, gikk sammen med GE-selskapet Baker Hughes (BHGE). De dannet en såkalt JIP (Joint Industry Project) for å utvikle en helt ny type undervannspumpe.

rosjektet, som ledes fra Norge på vegne av de multinasjonale selskapene, er snart ferdig med første fase.

Foreløpig anslår BHGE at prosjektet kan gjøre det lønnsomt å installere de nye pumpene på felt der eksisterende teknologi ikke ville gitt lønnsomme resultater.

– Kan spare 37 prosent

– Det vil være veldig individuelt fra felt til felt på hvor mye man kan spare. Men vi har gjort en kostnadsanalyse gjennom ulike caser der pumpen vil være nyttig. Her ser vi at man kan spare mellom 20 og 37 prosent på totalkosten på et helt pumpesystem. Det er signifikant, sier prosjektleder for det såkalte «Modular Compact Pump»-prosjektet, Aslaug Melbø.

Hun jobber i BHGE, og forklarer at pumpekonseptet kan være med på å ta oljeprosjekter ett steg videre.

– Slik vi beregner det kan det være lønnsomt å installere et slikt pumpesystem på prosjekter der det ikke ville vært lønnsomt å installere pumper med dagens teknologi, ifølge Melbø.

Source: Teknisk Ukeblad