NEWS

Ambassadør Samuel D. Heins: Ingen vei tilbake for den globale kampen mot klimaforandringer


< Back to all news

Ambassadør Samuel D. Heins: Ingen vei tilbake for den globale kampen mot klimaforandringer

Business

Category: Government

Jeg er overbevist om at et norsk-amerikansk samarbeid blir viktig for å lede resten av verden mot utslipps- reduserende tiltak.

Norges satsing for å inkludere klimavennlig planlegging i alle deler av økonomien og hverdagslivet er tydelig og imponerende, og har blitt synlig for meg i den korte tiden jeg har vært USAs ambassadør her.

Jeg er glad for at mer enn 100 land signerer Parisavtalen om klimaforandringer i dag. Dette markerer et vendepunkt i historien om vår planet, og det kan bli en ny rekord for antall land som underskriver en internasjonal avtale på en og samme dag. President Barack Obama har kunngjort at USA vil signere avtalen i dag og formelt slutte seg til den i løpet av året.

Norge vil selvfølgelig også være en del av dette viktige steget videre.

Parisavtalen er en anerkjennelse av Norges lederskap og engasjement rundt dette svært viktige temaet. Norge var en nøkkelaktør i å få til avtalen. USA og resten av verden verdsetter den framtredende rollen som Norge, Norges regjering og aktive og effektive norske forhandlere har hatt.

Både Norge og USA beveger seg framover med konkrete forpliktelser. USA skal kutte klimagasser med 26- 28 prosent innen 2025 (fra 2005-nivå). Vi skal sette de strengeste standardene for drivstofføkonomi noen gang, vi øker produksjon av solenergi og vi implementerer energisparende standarder.

Source: Dagbladet