NEWS

IBM inngår partnerskap med NCE Media


< Back to all news

IBM inngår partnerskap med NCE Media

Business

Category: Communications/PR/Media

IBM er valgt som teknologipartner for NCE Media, og medieklyngens innovasjonslaboratorium, MCB Media Lab, skal baseres på skyteknologi fra IBM. I januar 2018 flytter også IBM sine over 60 ansatte i Bergen til Media City Bergen(MCB).

Den nye medielaben blir en viktig innovasjons- og utviklingsarena. MCB Media Lab blir selve innovasjonshjertet i medieklyngen der MCBs mange aktører utvikler nye løsninger for det globale medie- og underholdningsmarkedet.

Gjennom samarbeidet vil utviklere i medieklyngen få hjelp og tilgang til IBMs åpne, skybaserte innovasjonsplattform. Den gir enkel tilgang til moderne, kompatible teknologimoduler, inkludert den kognitive Watson-teknologien. Dermed kan virksomhetene både raskt og sikkert kunne utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi i utformingen av sine smarte løsninger. IBM skal også levere annen IT-infrastruktur ved senteret.

– IBM har lang og omfattende erfaring fra utviklingsarbeid for mediebransjen. Gjennom IBM Media&Entertainment har vi et stort internasjonalt apparat i ryggen og ligger i forkant av utviklingen. Her hjemme jobber vi blant annet med ledende aktører som Schibsted, Vizrt og TV2. Vi ser frem til å bidra til innovasjon og utvikling gjennom vår tilstedeværelse ved MCB, og jeg tror at MCB Media Lab blir et viktig utstillingsvindu for IBM i Norge, sier adm. direktør Arne Norheim.

Mediebransjen går gjennom en omfattende omstilling. Som en del av denne reisen tar de i bruk ny teknologi som skaper spektakulære brukeropplevelser og økt tilgjengelighet. Løsningene som utvikles er ikke bare viktige for bransjen selv, men blir også lagt merke til langt utenfor medie- og underholdningsbransjen. Videoteknologi som er utviklet for mediebransjen kan f.eks også tas i bruk i fiskeoppdretts-, olje- og gassnæringen.

– Vi er utrolig stolte over å få IBM med på laget. Totaliteten av IBMs kompetanse og produktportefølje gjør IBM til en meget komplementær og ønsket partner for medieklyngen. IBM er verdensledende med sin teknologi og løsninger basert på kunstig intelligens, tingenes internett, analyse av stordata, visualisering og prosessering av naturlig språk. Alle disse teknologiene er sentrale for å utvikle morgendagens medieløsninger, sier Anne Jacobsen, adm. direktør for NCE Media og leder av medieklyngen.

Mange ulike aktører samlet i MCB vil ikke bare sette Bergen «på kartet», men også bidra til høyere innovasjonstakt. At også Universitetet i Bergen oppretter tre nye masterprogram og tre nye bachelorprogram innen medier og TV-produksjon med 220 studenter i MCB, ventes å bli en stor fordel for både næringen og studentene. Gjennom MCBs bredde av aktører legges det til rette for økt kompetanseoverføring og anvendt forskning som også kan tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet. Medieklyngen består i dag av 93 bedrifter med en årlig total omsetning på mer enn én milliard dollar.

Source: My News Desk