NEWS

HealthTalk: Helse-Norge må gjennom en kulturell hestekur


< Back to all news

HealthTalk: Helse-Norge må gjennom en kulturell hestekur

Business

Category: Business News

Her er tusenmilliarderkronerspørsmålet; Hvordan skal Norge klare å bygge en stor og internasjonalt orientert helsenæring på linje med våre nordiske naboer og samtidig skape et bedre og mer bærekraftig helsevesen?

Source: HealthTalk