NEWS

Google-skatt kan ramme norsk IT-næring


< Back to all news

Google-skatt kan ramme norsk IT-næring

Business

Category: Government

Det er meningsløst å lokke til seg IT-gigantene med den ene hånden, og deretter kakke dem i hodet med uforutsigbare særskatter med den andre, skriver Kjetil Thorvik Brun i denne kommentaren.

Miljøpartiet De Grønne har fremmet et forslag om å utrede egne skatteregler for IT-giganter som Google, Apple, Amazon og Facebook. Mange har kritisert selskapene for å flytte overskudd til land med lav skatt for å unngå skattereglene.

I høringen i Stortingets finanskomité i februar var det overraskende mange som øynet en snarvei til ekstra skatteinntekter. Samtidig var det overraskende få som bekymret seg for konsekvensene av slike særskatter.

En egen Google-skatt vil ramme norsk IT-næring.

Avhengig av gigantene

En særskatt for IT-selskaper i Norge vil kunne føre til at IT-gigantene prioriterer andre land for sine satsinger. Mange av de lovende norske IT-selskapene er nemlig avhengige av gigantenes investeringer i digital innovasjon. For hver dollar IT-gigantene tjener, sitter det norske økosystemet igjen med mange flere.

Norsk IT-næring har en rekke fremragende selskaper som hevder seg internasjonalt. Underskogen med oppstartsbedrifter er enda mer imponerende. Samtidig viser Abelias omstillingsbarometer at totalen av norsk IT-nærings omfang og innovasjonsvirksomhet er begrenset målt mot andre land. Telenors rapport “Status Teknologi-Norge” viser at IT-næringen stod for halvparten av produktivitetsveksten i Norge i perioden 2006-2013, men like fullt har norsk IT-næring lav eksport, lav privat FoU og få IT-relaterte patenter.

Vi trenger derfor internasjonale selskaper for å drive frem vår egen IT-næring. De store selskapene skiller seg ut med svært høy andel av omsetning som går til forskning og utvikling. Om vi legger sammen all norsk FoU i privat og offentlig sektor er det likevel bare litt mer enn halvparten til det ett av disse selskapene investerer. IT-gigantene hjelper norske IT-bedrifter og gir tilgang til sin teknologi, sine markeder og markedsapparater. Noen konkurrerer med dem, men for en lang rekke norske aktører er dette samarbeidet helt avgjørende for å overleve.

Uheldig med særskatter

Debatten om en særskatt for IT-gigantene står i kontrast til Norges satsing på datasenternæringen. De siste årene har regjeringen gjort Norge til et attraktivt land for en grønn datasenternæring gjennom lavere el-avgift, utfasing av maskinskatten og investering i fiberkabler mot utlandet. Nye datasentre er allerede besluttet lagt til Norge, og det er kun et spørsmål om tid før vi ser nye betydelige utenlandske investeringer i Norge. Hvis vi skal innføre urettferdige og uforutsigbare skatter, kan mye av dette arbeidet ha vært forgjeves. Da mister vi kunnskapsarbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger gjennom leveranser til datasentrene og nyetableringer i tilknytning til en ny norsk grønn næringen.

Det er en selvfølge at alle skal betale skatt for sin virksomhet i Norge, og aggressiv internasjonal skatteplanlegging er uønsket. Like fullt er det uheldig om vi utreder særskilte skatter for enkeltaktører i enkeltnæringer. Skattereglene må være rettferdige for alle næringer, og fungere både for utenlandske selskaper i Norge og norske selskaper i utlandet. Det kan vi ikke få til uten samarbeid med andre land om skattleggingen. Og vi bør i alle fall ikke kjøre et sololøp som gir store konsekvenser for en av våre viktigste næringer.

Source: Abelia