NEWS

Google-sjefen tror AI vil løse kreftgåten før forskerne


< Back to all news

Google-sjefen tror AI vil løse kreftgåten før forskerne

Business

Category: IP & Innovation

Sammenligner dagens AI-teknologi med fortidens 10-kilos mobiltelefoner. 

Vi har bare skrapet i overflaten av hva kunstig intelligens (AI) kan gjøre i fremtiden. Det var det unisone budskapet fra talerstolen da Nettverk for økonomi og virksomhetsstyring i Econa, studentene i Econa og Tekna inviterte til stormøte om roboter og kunstig intelligens i Ingeniørenes Hus torsdag.

En av foredragsholderne var Jan Grønbech, administrerende direktør i Google Norge.

– Jeg er helt sikker på at de store medisinske gåtene – kreftgåten, Alzheimer, Parkinsons, ALS – ikke kommer til å bli løst i medisinske forskningsmiljøer, men av AI. Nå har vi så vidt kommet i gang med maskinlæring og kunstig intelligens – hvis kunstig intelligens hadde vært en mobiltelefon så ville den fremdeles veid ti kilo og hatt en ledning opp til headsettet som du går og bærer, uttalte Grønbech.

I følge John Henrik Andersen, som er teknologidirektør i Microsoft, er det derimot ikke bare i medisinske miljøer man risikerer å bli gjort overflødig.

– Den europeiske menneskerettsdomstolen i Haag har tre artikler som man har gjort en test på. Man tok 584 faktiske saker og matet saksdokumentene inn til en maskinlæringsrobot, og spurte den om sannsynligheten for at det var faktiske brudd på artiklene eller ikke. Roboten hadde en presisjon på 79%. Det er fortsatt tidlig, men spør du meg hvordan fremtidens domstol skal være så er jo det også en interessant diskusjon. Hvem er mest egnet til å avsi en presis dom? En dommer som er sulten på lavt blodsukker og ikke noe lunsj, eller en robot som ikke forholder seg til noe annet enn fakta?

– Alle bransjer vil rammes 

Eksemplene var ulike, men budskapet var likt fra de to sjefene. Grønbech har også tidligere snakket om hvordan to milliarder jobber vil gå tapt i den fjerde industrielle revolusjonen – han fikk støtte fra Andersen, som trakk frem transportnæringen med sine 400 millioner ansatte som umiddelbart utsatt, men også kom med en rekke andre eksempler på allerede eksisterende teknologi som vil gjøre levende arbeidskraft overflødig.

– Man kommer til å oppleve disrupsjon ikke bare i en bransje, men i alle bransjer, stort sett på likt, hevdet Grønbech.

Begge to vektla at vi kun befinner oss i startfasen. De formidlet også budskapet at selv om vi står ovenfor store omveltninger, og det blir avgjørende å fornye seg, så har ny teknologi alltid ført med seg nye arbeidsplasser og muligheter.

– Det kommer til å være en enorm og rivende utvikling, og jeg tror at vi knapt har startet på det mulighetsbildet som er der, avsluttet Andersen sitt foredrag.

Source: Innomag