NEWS

Gevinster ved etablering av datasenter i Norge


< Back to all news

Gevinster ved etablering av datasenter i Norge

Business

Category: IP & Innovation

Etablering av et datasenter i Norge – på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige – vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over 6 800 årsverk, ifølge Menons rapport. I tillegg vil datasenteret kunne sysselsette over 450 årsverk i året og generere årlige verdier på 320 millioner kroner når det er i full drift.
Energi Norge, Statkraft, Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold Fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere (Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst AS og Greater Stavanger) står bak initiativet.

Rapporten til Menon finner du her, og i tillegg kan du finne omtale fra frokostmøtet hvor rapporten ble lansert

Source: Menon