NEWS

Frihandel er en del av vårt DNA


< Back to all news

Frihandel er en del av vårt DNA

Business

Category: Trade

Å utvikle frihandelen er en god idé – og har stor støtte i befolkningen i Norden, ifølge denne kronikken av NHO-sjef Kristin Skogen Lund og hennes nordiske kolleger.

I de nordiske landene er frihandel en del av vårt DNA. Vi er små økonomier, men sammen er vi verdensledende på eksport av høyteknologi og på skipsfart. Vår historie er formet av handelsmenn som seilte vestover til bosettinger som Færøyene, Island og Grønland. De reiste også i østerled og sørover til Ukraina, Frankrike, Svartehavet og Middelhavet. I dag, tusen år etter at norske bosettere gikk i land på “Vinland”, er det enda viktigere å styrke våre bånd over Atlanterhavet.

Fersk undersøkelse støtter frihandel

USA er den viktigste handelspartneren for alle våre fem land utenfor det indre marked i EU/EØS. EU og USA forhandler nå om en frihandelsavtale, Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet, TTIP. Å utvikle handelen er en god idé – og populært. En fersk undersøkelse* blant 4600 innbyggere viser sterk og klar støtte i alle våre fem land for de fordelene som handel bringer med seg generelt, og den transatlantiske handelen spesielt.

Source: NHO

Published: February 28, 2024