NEWS

Freia frykter nedbemanning når regjeringen øker avgiftene på sjokolade


< Back to all news

Freia frykter nedbemanning når regjeringen øker avgiftene på sjokolade

Business

Category: Food & Beverage

Norsk mat blir undervurdert hele tida, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. Han innrømmer at næringsmiddelindustrien står partiet hans særlig nært.

Hån mot næringsmiddelindustrien

Senterpartilederen er på ettermiddagsbesøk hos Mondelez Norge AS – mer kjent som Freia Sjokoladefabrikk.

Grunnen er at regjeringen vil finansiere noen av satsingene i statsbudsjettet for neste år ved å øke avgiftene på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke.

Dette rammer også sjokoladen hos Freia på Rodeløkka i Oslo.

Mat- og næringsmiddelindustrien er i harnisk. Jan-Egil Pedersen, leder av Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), har kalt forslaget som vil innbringe om lag 2 milliarder til statskassa for en hån mot industrien. Pedersen og Vedum snakket sammen mandag morgen. De er helt samstemte.

• Sukkerindustrien raser mot høye avgifter – mener arbeidsplasser kan forsvinne

Håper på tilpasninger

– Næringsmiddelindustrien er ekstremt utsatt for netthandel og grensehandel. Det er små marginer. Når regjeringen nesten dobler de norske særavgiftene her, gjør de det motsatte av hva vår rødgrønne regjering gjorde, sier Vedum som var mat- og landbruksminister i den forrige regjeringen.

– Hvordan vil dere følge opp dette politisk?

– Jeg sitter nå i finanskomiteen i Stortinget. Førstkommende onsdag tar jeg dette opp i den ordinære spørretimen. Poseavgiften fikk vi i sin tid endret, sier Vedum til NNN-arbeideren.

– Hvor stort er håpet om at regjeringen vil snu?

– Det er ikke stort, men kanskje de kan gjøre noen tilpasninger om vi trykker litt ekstra på. Det merkelige her er at næringsmiddelindustrien ikke har blitt kontaktet på forhånd og bedt om råd.

Sikre norske arbeidsplasser

Vedum mener den største konsekvensen om avgiften blir innført er at norske arbeidsplasser kan ryke.

– Danskene har gått motsatt vei og redusert avgiftene på disse næringsmidlene. Er dette også Senterpartiets langsiktige strategi?

– Vi får nå først se litt på det danske systemet. Når vi satt i regjeringen brukte vi mye krefter på tollvern. Nettopp for å sikre norske arbeidsplasser og norsk mat. Det er politikernes oppgave å sikre norske arbeidsplasser

Anders Lange ville meldt seg ut

NNN-leder Pedersen har på sterkeste advart mot en økt svenskehandel som en konsekvens av avgiftsøkningen. Vedum mener at dette ikke er vitenskap, men er nokså sikker på konsekvensen han også.

– Erfaringsmessig veit vi at svenskehandelen går opp når norske avgifter økes.

– Er det ikke et paradoks at det partiet som er stiftet på kravet om reduserte skatter og avgifter er med på dette – altså Fremskrittspartiet?

Vedum smiler:

– Jo. Og hadde noen sagt dette til Anders Lange, ville han meldt seg ut av partiet, sier han.

Et lite stykke Norge må bli i Norge

Gro Krigsvoll, administrerende direktør ved Freia, er også bekymret. En dobling av avgiftene mener hun vil påvirke salget. Også hun frykter mer svenskehandel. Og mer handel på nett.

– Vil det føre til oppsigelser?

– På kort sikt kan det hende noen ansatte må gå, på lengre sikt kan det få større konsekvenser. Dette er dramatisk for vår virksomhet, sier hun.

Krigsvoll forteller NNN-arbeideren at ledelsen på Freia jobber godt både med tillitsvalgte og bransjen for øvrig. De har et ansvar for sine ansatte. Mandag ettermiddag kalte hun inn til allmøte i den flotte kantina med alle de originale munchbildene for å informere de ansatte om den alvorlige situasjonen som har oppstått. Ledelsen jobber alt den kan for å påvirke politikerne til å avstå fra dette forslaget. At Senterpartilederen er på besøk er en del av denne jobben.

– Jeg har tro på at det nytter når politikerne skjønner konsekvensene. De har faktisk gått tilbake på avgiftsforslag tidligere. Nå kjemper vi for at et lite stykke Norge skal bli i Norge, sier Gro Krigsvoll.

Hestehandel

Gøran Nyberg, klubbleder for NNN på Freia, var i Sveits i forrige uke da avgiftssjokket kom.

– Dette er en stor trussel mot våre arbeidsplasser. Det spås en salgsnedgang på 10-15 prosent, forteller han.

Dagens avgift ligger på kr 20,50 per kilo sjokolade. Med det nye avgiftsforslaget vil den bli liggende på kr 36,90 – en økning på om lag 83 prosent.

– Freia har ligget her på Rodeløkka i 130 år, og vi vil gjerne bli her litt til. Dette er en hjørnesteinsbedrift i Oslo. Produksjonsvolumet i dag er om lag det samme som det var da vi hadde flest ansatte her.

– Hvilke håp har dere nå til at NNN og de politikerne som er enige med dere vil få endret forslaget?

– Det er vel ingen her som tror at vi klarer å stoppe dette forslaget. Jeg tror det har vært en hestehandel mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti. Fremskrittspartiet kan umulig ønske seg denne avgiftsøkningen, sier Gøran Nyberg.

Source: Frifagbevegelse