NEWS

Foreløpig ingen «USA-grense» på Gardermoen


< Back to all news

Foreløpig ingen «USA-grense» på Gardermoen

Business

Category: Airline / Travel

Siden ingen amerikanske flyselskaper har rute til USA fra Gardermoen, er det foreløpig helt utelukket å få til en forenklet innreiseordning til USA.

Norge og Sverige har i flere år jobbet med å få på plass en ordning med såkalt preclearance for flyreisende til USA. Ordningen innebærer at amerikanske tjenestemenn fra US Customs and Border protection utstasjoneres ved Oslo Lufthavn og sjekker innreisepapirene til reisende til USA.

Sverige har kommet lengst i prosessen, og er i gang med å forberede nødvendige lovendringer slik at amerikanske tjenestemenn kan utføre sitt virke ved Arlanda i Stockholm.

Forhandlinger

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet (Frp) opplyser til Aftenposten at også Norge nylig startet forhandlinger med USA for å få på plass såkalt preclearance.

Han bekrefter imidlertid samtidig at amerikanerne krever at flyplassen må ha minst ett amerikansk flyselskap med rute til USA før det blir aktuelt med forenklet passkontroll.

Oslo har ikke hatt rute med et amerikansk selskap siden United Airlines la ned ruten til New York i september 2016.

Tror på løsning

Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor, har likevel tro på at denne brikken skal kunne falle på plass i nærmeste fremtid.

– Avinor jobber hele tiden med å knytte seg til nye ruter og nye selskaper. Vi er også i dialog med amerikanske selskaper. Vi tror et amerikansk selskap vil være på Oslo Lufthavn i løpet av ikke altfor lang fremtid, opplyser han.

Source: Dagbladet