NEWS

Flagger ikke ut kompetansen


< Back to all news

Flagger ikke ut kompetansen

Business

Category: Energy

Elisabeth Holvik uttaler i Dagens Næringsliv 23. februar at «norsk næringsliv svekkes når norske eiere selger» og at «de oppkjøpte bedriftene får ofte redusert tilstedeværelse i Norge. Forskning, utvikling og andre viktige oppgaver legges ofte til eierens hjemland.»

Vi stiller spørsmål ved disse resonnementene. Vi er ganske sikker på at både Tandberg, som ble oppkjøpt av Cisco, og Fast, som ble kjøpt av Microsoft, vil si seg enig med oss. Cisco har etter oppkjøpet av Tandberg i dag 600 ansatte i sine kontorer på Lysaker. Både Microsoft og Cisco har valgt å beholde kompetansen her i landet.

Ingenting tyder på at ekspertisen forsvinner fra Norge. Tvert imot har det blitt uttalt at investeringene i teknologien, og da også i norsk næringsliv, skal økes.

General Electric har aktivt benyttet oppkjøp for å utvide i Norge og kjøpte i 1998 det NTNU-etablerte Vingmed lyd og i 2004 Amersham Health. GE har i dag over 300 ansatte i Lindesnes, omtrent 400 ansatte i Sandvika utenfor Oslo, teknologiavdelingen drives i Trondheim og service og vedlikehold i Stavanger.

Schlumberger er et eksempel på at forskning og utvikling ikke «flagges hjem». Oljegiganten har kjøpt flere norske nisjebedrifter innen seismikk, subsea og borevæsker. Det har utvidet den globale rekkevidden for norskutviklet teknologi. Norske datterselskaper av Schlumberger har mottatt mer enn ti prosent av bedriftens globale FoU-budsjett årlig.

Utenlandske foretak ønsker å beholde kompetansen der den er og bidrar til å styrke norsk næringsliv.

Source: Dagens Næringsliv