NEWS

Fire grunner til at USA skal opp


< Back to all news

Fire grunner til at USA skal opp

Business

Category: Business News

Fire indikatorer klaffer for Deutsche Banks økonomer. Kun ett nøkkeltall trekker ned.

USA har på mange måter kommet seg godt etter finanskrisen, og landets økonomi er på bedringens vei. Det mener i hvertfall storbanken Deutche Bank.

Fire av de fem viktigste indikatorene for økonomisk vekst i USA peker oppover, skriver bankens USA-økonomer i et kundebrev tirsdag. Det melder det svenske nyhetsbyrået Direkt.

Statistikk over skatteinntekter, salg av kjøretøy, utlånsstandarder og antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd viser alle positiv utvikling, ifølge Deutsche Bank.

Forventningsindeksen for innkjøpssjefene i amerikansk industri, ISM-indeksen, er den eneste av bankens indikatorer som ikke når opp.

Men banken spår likevel en sterk vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) for USA.

Dette er økonomene i Deutsche Banks fem toppindikatorer for USA:

Skatteinntekter og konsum:
Skatteinntektene i USA fortsetter å øke gradvis, som er et tydelig signal på at husholdningenes inntekter er på vei opp. Dette åpner for økt konsum, og kommer tydelig frem på de sterke tallene på forhåndssolgte kjøretøy.

Banken peker på at det ble kjøpt 17,1 millioner biler i andre kvartal i år. Det er de høyeste kvartalstallene siden 2005, justert for blant annet sesongvariasjoner.

– Den oppadgående trenden i bilsalget tyder på at konsumentene blir sikrere på varigheten i den nåværende økonomiske veksten, ettersom biler og lastebiler er store innkjøp og vanligvis er finansiert, skriver økonomene.

Utlånsstandarder:
Økonomene viser til den siste rapporten fra den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, som viser en positiv utlånstrend. Rapporten fastslår at de største kommersielle bankene i USA lettet på sine kredittkrav for boliglån etter en periode med innstramminger første halvår i fjor. Boliglånsveksten har ikke vært like høy som det siste halvåret siden tilsvarende periode i 2012.

Ledighetstall:
Tallene som viser antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA går ofte hånd i hånd med BNP-utviklingen, skriver Deutsche Bank. Søknadene til ledighetstrygd er ned 21 prosent gjennomsnittlig i andre kvartal i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Ifølge Deutsche Bank tilsvarer dette en BNP-vekst på rundt fire prosent.

ISM-tall:
Det er forventningsindeksen for innkjøpssjefene i amerikansk industri, ISM-indeksen, som trekker ned vekstanslagene til banken. Det er lavere eksport og fallende investeringer i landets energisektor som gjør innkjøpssjefene skeptiske for fremtiden.

Source: Dagens Næringsliv

Published: July 25, 2024