NEWS

Familiebedrifter på opptur


< Back to all news

Familiebedrifter på opptur

Business

Category: Business News

På Fortune 500-listen, listen over USAs største selskaper, har andelen familieselskaper økt fra 15 prosent i 2005 til 19 prosent i 2014, melder The Economist. I Europa kontrollerer familiebedriftene 40 prosent av de store, børsnoterte selskapene.

Familiebedriftenes vekst vil sannsynligvis fortsette, skal man tro analyser gjort av konsulentene i McKinsey. De anslår at familieselskaper fra økonomier i vekst i 2025 vil stå for 37 prosent av omsetningen blant selskapene som med omsetning på over en millard dollar. Slår dette til, er det en betydelig oppgang fra 2010, da andelen var på 16 prosent.

Også familieselskaper har sine problemer, men familieselskapene har noen positive trekk som andre kan lære av. Professor Alain Bloch (CNAM og HEC Paris) og Boston Consulting Group-konsulentene Nicolas Kachaner og George Stalk skriver om dette i et blogginnlegg hos Harvard Business Review. De har gjort en analyse av 149 store familieselskaper i ulike deler av verden og finner blant annet følgende fellestrekk:

  • De er nøysomme både i gode tider og i dårlige tider.
  • De har lite gjeld
  • De har høyere terskel for kapitalutgifter.
  • De kjøper opp færre selskaper enn andre. De selskapene som kjøpes er gjerne små.
  • Mange har valgt en overraskende stor spredning av risiko (diversifisering).
  • De er mer internasjonale enn andre selskaper.
  • De er flinkere til å holde på talentene i bedriften enn det konkurrentene er.

To read the article online, please see HERE.

Source: Ledelse

Published: June 13, 2024