NEWS

Facebook vil hjelpe partiene i valgkampen


< Back to all news

Facebook vil hjelpe partiene i valgkampen

Business

Category: Communications/PR/Media

Facebook skal møte de politiske partiene for å vise hvordan de best mulig kan bruke plattformen til å engasjere velgerne i valgkampen.

Dette er første gang Facebook tar direkte kontakt med norske politikere og inviterer dem til et møte, melder NRK.

– Det er i og for seg ikke noe problem, men det er noen betenkelige sider ved at en så stor kommersiell aktør har så mye å si for hva vi ser, og hvordan offentligheten blir, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Han mener det blir et problem dersom politisk kommunikasjon på Facebook tar over for kritiske, journalistiske spørsmål til de folkevalgte.

– Det vil du aldri få servert på Facebook, der vil det være budskapene slik de er utformet av politikerne og deres etter hvert ganske mangfoldige rådgivere. Velgerne vil da gå glipp av en masseinformasjon som ville kunne være relevant for dem, sier han.

Source: NTB