NEWS

Europeisk kvalitetsstempel til USN Handelshøyskolen


< Back to all news

Europeisk kvalitetsstempel til USN Handelshøyskolen

Business

Category: Business News

Bachelor i økonomi og ledelse ved USN Handelshøyskolen er akkreditert av EFMD, det europeiske akkrediteringsorganet for handelshøyskoler. – Viktig for hele USN, sier rektor.

– Dette er en stor dag, sier dekan Hans Anton Stubberud og visedekan for utdanning Birger Opstad ved USN Handelshøyskolen.

Det er bare Universitetet i Stavanger som tidligere har fått akkreditert et studieprogram av EFMD (MSc in Business Administration i 2021). I tillegg har NHH og Handelshøyskolen BI akkreditering på institusjonsnivå (EQUIS).

Stubberud og Opstad beskriver akkrediteringen som en anerkjennelse av bachelor i økonomi og ledelse og kvaliteten på studieprogrammet.

– Vi har jobbet målrettet for å få dette på plass og valgte egentlig den vanskeligste veien, nemlig et program som tilbys på alle USN Handelshøyskolens campuser og som undervises på norsk, men med engelske mobilitetsvinduer på alle campusene.

Les hele artikkelen her.

Source: USN Handelshøyskolen