NEWS

Etter 482,4 kilometer er Statoil i mål


< Back to all news

Etter 482,4 kilometer er Statoil i mål

Business

Category: Business News

Polarled er den første rørledningen som krysser Polarsirkelen – og den ble mye billigere enn planlagt.

Statoil opplyser at på morgenen mandag 28. september ble det siste røret i den 482,4 kilometer lange rørledningen Polarled lagt ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet, på 1.260 meters havdyp. Investeringsnivået for rørledningsprosjektet ventes nå til rundt 7,5 milliarder kroner. Det opplyser Statoil  i en melding tirsdag.

«Polarled er den første rørledningen som krysser Polarsirkelen og åpner opp en helt ny motorvei for gass fra Norskehavet til Europa», heter det.

Rørledningen, med en diameter på 36 tommer, strekker seg fra Nyhamna i Møre og Romsdal til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

– Vi leverer rørledningen langt under budsjett. Opprinnelig investeringsbudsjett for rørledningsprosjektet var 11,1 milliarder kroner. Nå forventer vi et investeringsnivå på rundt 7,5 milliarder kroner. Dette skyldes god planlegging, god markedskunnskap og god gjennomføring – og at vi kunne slå sammen flere store prosjekter da vi gikk ut i markedet og forhandlet om rør og fartøy. Basert på dette kunne vi treffe markedet med hensyn til kapasitet og pris, sier Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil, i en kommentar.

Ved oppstart er det bare gassen fra Aasta Hansteen som blir transportert gjennom Polarled, men røret med diameter på 36 tommer har plass til mer:

– Derfor har vi installert seks tilknytningspunkter underveis, kall det framtidige påkjøringsfelt til den nye motorveien for gass. Med denne rørledningen åpner vi for eksport av gass til Europa fra et helt nytt område på norsk sokkel, og med infrastrukturen på plass vil det også bli mer attraktivt å lete i området, sier han.

Source: Dagens Næringsliv

Published: June 13, 2024