NEWS

ESA sier nei til å stoppe sukkeravgiften


< Back to all news

ESA sier nei til å stoppe sukkeravgiften

Business

Category: Food & Beverage

EØS-tilsynet ESA vil vurdere den kraftig økte sukkeravgiften nærmere, men krever ikke at den suspenderes mens behandlingen av saken pågår.

Beslutningen kommer etter at NHO mat og drikke i forrige uke klagde sukkeravgiften inn for overvåkingsorganet i Brussel.

NHO krevde midlertidig forføyning, det vil si en beslutning om å stoppe innføring av avgiften mens klagesaken behandles.

Det sier ESA nei til.

– Vi mener det er for usikkert. Det er for mange lag av usikkerhet til at vi vil fatte noen beslutning om midlertidig forføyning, sier ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen til NTB.

Han understreker likevel at ESA tar saken på alvor og vil arbeide videre med den i 2018.

I den borgerlige budsjettavtalen økes avgiften på sjokolade- og sukkervarer med 83 prosent, mens avgiften på alkoholfrie drikkevarer økes med 42,3 prosent. Det betyr anslagsvis to milliarder kroner til statskassen neste år.

NHOs standpunkt er at den økte avgiften kan være konkurransevridende og utgjøre ulovlig statsstøtte. Finansdepartementet har stått fast på at avgiften ikke utgjør statsstøtte.

Source: E24