NEWS

Equinor inngår partnerskap med Standard Lithium


< Back to all news

Equinor inngår partnerskap med Standard Lithium

Business

Category: Business News

Equinor har inngått en avtale med Standard Lithium Ltd om å kjøpe 45 % i to litium prosjektselskaper i Sørvest-Arkansas og Øst-Texas.

– Bærekraftig produsert litium kan bidra til energiomstillingen, og vi tror dette kan bli en lønnsom virksomhet. Denne investeringen er en opsjon med begrenset initiell økonomisk forpliktelse. Vi kan utnytte teknologi fra olje- og gassvirksomheten i et komplementært partnerskap for å modne disse prosjektene frem mot en mulig endelig investeringsbeslutning, sier Morten Halleraker, direktør for New Business and Investments i forretningsområdet Teknologi, Digital og Innovasjon i Equinor.

Read full article, here.

Source: Equinor