NEWS

E24: Uber håper på comeback etter ny drosjelov


< Back to all news

E24: Uber håper på comeback etter ny drosjelov

Business

Category: Automobile / Transport

Tirsdag vedtok Stortinget et forslag om endringer i yrkestransportloven om drosjer.

Lovforslaget opphever antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, og gir fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i spredtbygde kommuner.

Samtidig fjernes kravet om faglig kompetanse for løyvehavere, selv om kravet om drosjeløyve videreføres.

Mest sentralt er likevel at behovsprøvingen oppheves, slik at det ikke lenger er et tak på antall løyver i storbyene.

Den amerikanske taxiapp-tjenesten Uber la ned hovedvirksomheten sin i Norge i oktober 2017, samtidig som selskapet godtok et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.

Allerede da arbeidet med endringsforslaget begynte mot slutten av året, ble det kalt et steg i retning Ubers retur til Norge med den populære tjenesten Uber Pop.

Les hele saken HER.

Source: E24

Published: June 6, 2019