NEWS

E24: PST med påminnelse til næringslivet: Spionasje større trussel enn terror


< Back to all news

E24: PST med påminnelse til næringslivet: Spionasje større trussel enn terror

Business

Category: Business News

PST og eksperter mener norske selskaper må være bevisste på at informasjonen de sitter på kan bli misbrukt av fremmede makter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har pågrepet og siktet en ansatt i DNV GL for å ha solgt informasjon til en fremmed makt. Seniorrådgiver og pressekontakt Martin Bernsen i PST sier det er vanskelig å svare på hvor stort problemet er med denne typen sikkerhetsbrudd, og hvem som er mest utsatt.

– Men løsningen på det er at bedrifter må vurdere verdien av det de sitter på. Så må de være bevisst på at det kan være personer – og i PSTs tilfelle fremmede makter – som ønsker informasjonen, sier Bernsen til E24.

Les hele saken her

Source: E24