NEWS

E24: Norge er for lite


< Back to all news

E24: Norge er for lite

Business

Category: Business News

Våre inntekter i framtiden må komme fra utlandet. Når olje og gass på sikt kaster mindre av seg, må vi utvikle nye produkter og tjenester vi kan eksportere og tjene penger på. Vi vet at verden trenger bærekraftige løsninger og at næringslivet må omstilles. Dermed vet vi også hvor norske bedrifter skal vokse.

VEKST I BEDRIFTENE er avgjørende for Norge, for velferden, og dermed for hver og en av oss. I en liten, åpen økonomi, handler det om å vokse internasjonalt. Eksport og internasjonalisering starter hjemme, med å identifisere behov, forstå kundene og tilpasse løsningene for å treffe best mulig. Skal Norge ta posisjoner i tøffe, internasjonale markeder, må bedriftene være blant de beste på sine områder og forstå hvordan verdikjeder og markeder endrer seg.

Les hele saken HER.

Source: E24