NEWS

Det hvite hus bommet med rapport om nordisk levestandard


< Back to all news

Det hvite hus bommet med rapport om nordisk levestandard

Business

Category: Government

Norge var utelatt da Det hvite hus for noen uker siden publiserte en rapport om levestandarden i USA sammenliknet med Norden.

Nordic country living standards are still at least 15 percent lower than in the U.S.»
Det hvite hus – 23. oktober 2018
Faktisk helt feil.

Rett før mellomvalget publiserte Det hvite hus en rapport med tittel «The Opportunity Costs of Socialism». De økonomiske rådgiverne har utelatt Norge som en del av Norden i påstanden om 15 prosent lavere levestandard.

Fire nordiske land kommer bedre ut enn USA på FNs indeks over inntekt, levealder og utdanning. På FNs indeks over BNP per innbygger ligger Norden samlet fire prosent lavere enn USA. Det er dermed feil å si at Norden har «minst 15 prosent lavere levestandard enn USA».

Ingen av disse indeksene reflekterer verdien av gratis velferdstjenester som helse, barnehage, utdanning og trygd. Medregnet slike velferdstjenester, ville USA kommet enda dårligere ut.

Vennligst se hele artikkelen på NRK her.

Source: NRK