NEWS

Datatilsynet: Taxiforbundet brøt loven under Uber-etterforskning


< Back to all news

Datatilsynet: Taxiforbundet brøt loven under Uber-etterforskning

Business

Category: Automobile / Transport

Datatilsynet mener Taxiforbundet har brutt personopplysningsloven ved å la pr-firmaet Aabø & Co benytte seg av metoder som «bærer preg av skjult etterforskning» og «til en viss grad minner om skjulte avhør».

Datatilsynet pålegger Norges Taxiforbund (NT) å informere alle berørte Uber-sjåfører om at forbundet har samlet opplysninger om dem i det skjulte.

DN skrev i vår om hvordan forbundet betalte pr-rådgiver Jarle Aabøs firma Aabø & Co for å kjøre Uber og samle opplysninger om sjåførene. Deretter anmeldte Taxiforbundet 105 sjåfører.

Etter tre år i Norge, millionbøtermasseavskilting og flere rettskraftige dommer mot sjåfører, stanset Uber sin grunntjeneste Uber Pop i Norge i forrige uke. Selskapet sier de vil relansere så fort «nytt og moderne regelverk» er på plass.

– Datatilsynet vurderer det dit at Taxiforbundet hadde en berettiget interesse av å politianmelde Uber. Da må de også kunne innhente noen opplysninger for å gjøre det. Men vi reagerer på metodene som er brukt og først og fremst at sjåførene ikke ble informert, sier rådgiver Marte Skaslien i Datatilsynet og fortsetter:

– Vår foreløpige vurdering er at Taxiforbundet brøt loven. Så må de få mulighet til å svare på det.

– I forbindelse med oppdrag for Norges Taxiforbund benyttet vi vanlige journalistiske metoder for å belyse Ubers kriminelle virksomhet i Oslo, svarer daglig leder Jarle Aabø i Aabø & co.

Samlet kvitteringer, bestillinger, foto og intervjuer

Norges Taxiforbund skriver i en redegjørelse til Datatilsynet at Aabø og hans medhjelpere i en periode, hovedsakelig høsten 2016, benyttet Ubers tjenester og tok vare på bestillingsbekreftelser og kvitteringer fra turene. Det ble i noen tilfeller tatt bilder av bilene og gjort søk i motorvognregisteret. Ifølge forbundet ble det i noen få tilfeller også gjort intervjuer med sjåførene.

Source: Dagens Næringsliv