NEWS

Curt Rice ansatt som rektor for fire nye år


< Back to all news

Curt Rice ansatt som rektor for fire nye år

Business

Category: Education / Research

Styret ansatte 25. oktober Curt Rice som rektor ved OsloMet for en ny fireårsperiode, med start 1. august 2019.

– Styret har i dag ansatt en godt kvalifisert rektor for den neste perioden, som viser sterkt engasjement for OsloMet sitt samfunnsoppdrag. Curt Rice har levert effektivt i tråd med de målsetninger han og styret har jobbet etter til nå, først og fremst ved å få gjennom universitetsakkreditering, og ved at institusjonen har tatt en langt mer synlig posisjon i sektoren og samfunnet for øvrig. I tillegg er vi godt på vei med profesjonalisering av organisasjonen, sier styreleder Trine Syvertsen.

– At han har inngående kunnskap om institusjonen og prosessene vi er i, har selvsagt stor betydning for kontinuiteten i den gode utviklingen universitetet er inne i. Jeg ser frem til å samarbeide videre med Rice om å etablere OsloMet som en enda mer sentral aktør og samarbeidspartner for våre omgivelser, sier Syvertsen.

Styrelederen poengterer at det har vært en grundig prosess.

– Det er en omfattende prosess å ansette en rektor, og det er mange som har lagt ned mye arbeid med intervjuer og vurdering av flere kandidater, sier Syvertsen.

Motivert Rice

rice

– Jeg er veldig glad for å ha fått tillit til å fortsette i en jobb jeg trives virkelig godt i, og som jeg opplever som svært meningsfull, motiverende og utfordrende, sier Curt Rice.

Curt Rice ble ansatt som rektor ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus 1. august 2015, og kom den gangen fra en professorstilling ved Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Den gangen sa Rice at han gledet seg til å skrive institusjonens neste kapittel sammen med studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Rice opplever i dag å være godt på vei i et svært spennende kapittel, og er veldig motivert for å skrive videre.

– Vi har kommet langt på tre år – vi har blitt universitet og tatt en tydelig posisjon i samfunnsdebatten, og utvikler kontinuerlig kvaliteten på utdanningen og forskningen vi driver. Dette arbeidet skal vi fortsette med, i tillegg til at jeg gleder meg til å utvikle nye spennende satsingsområder fremover.

Det betyr mye for Rice å forbli en del av OsloMet-kollegiet.

– Mest av alt gleder jeg meg til å fortsette samarbeidet med alle de dyktige og dedikerte kollegene jeg har ved OsloMet! Jeg har blitt kjent med mange frem til nå, og det er flott å få mulighet til å bli kjent med enda flere fremover.

– Jeg setter stor pris på jobben alle ansatte gjør for institusjonen vår, og ikke minst for kunnskapsutviklingen i samfunnet og våre medmennesker, rett og slett!, sier rektor Rice.

Source: OsloMet