NEWS

ConocoPhillips: Langsiktig Norsk Perspektiv


< Back to all news

ConocoPhillips: Langsiktig Norsk Perspektiv

Business

Category: Energy

Etter at oljeprisen begynte å falle sommeren 2014, har mange oljeselskaper opplevd store fall i inntekter og resultater. Oljegiganten ConocoPhillips hadde i fjor 14,8 milliarder kroner i inntekter fra norsk sokkel. Dermed har inntektene falt med knappe 10 milliarder på to år. I 2014 var tilsvarende tall 24,6 milliarder, mens det i 2015 ble 17,9 milliarder kroner.

Ned 70 prosent

– 2016 var et utfordrende år for oljeindustrien i Norge og globalt, uttaler Stig S. Kvendseth, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i ConocoPhillips Norge.

Årsaken til fallet er den lave oljeprisen. I fjor fikk selskapet i snitt 43,50 dollar per fat olje det solgte. I 2015 var tilsvarende tall 53 dollar, og i 2014 hele 97,4 dollar per fat.

Fallende inntekter ga seg også utslag på selskapets bunnlinje. Resultatet før skatt ble 1,2 milliarder kroner, en nedgang på nesten 70 prosent fra 3,9 milliarder året før. I 2014 var tilsvarende tall 11,9 milliarder.

Planlegger ikke nye jobbkutt

Kvendseth mener likevel det er grunn til å trekke fram flere plusser fra fjoråret.

– Vi leverte svært gode HMS-resultater og tilfredsstillende økonomiske resultater under de rådende forhold. Driftseffektiviteten var høy i den norske forretningsenheten, og produksjonen var noe over forventningene.

Fra 2014 til 2016 reduserte selskapet antallet fast ansatte medarbeidere med 240 på norsk sokkel, i tillegg til om lag 400 innleide medarbeidere. I tillegg til fallende oljepris var hovedårsaken at tre store prosjekter på feltene Ekofisk og Eldfisk ble avsluttet.

– Vi startet allerede i 2014 å tilpasse oss et lavere aktivitetsnivå da de tre store prosjektene – ny hotellplattform og feltsenter, Ekofisk Sør og Eldfisk II var i innspurtsfasen. I løpet av 2014, 2015 og 2016 reduserte vi bemanningen, og vi har per i dag ikke planer om ytterligere reduksjon, forteller Kvendseth.

Har langsiktig perspektivt

Han mener utsiktene er relativt gode for 2017.

– Det er fortsatt utfordringer knyttet til oljeprisen med den usikkerheten det fører til. Samtidig har vi solid drift og høy oppmerksomhet rundt forbedringsprosesser og kostnadsdisiplin. Det overordnede bildet er ikke mye forskjellig fra tidligere, men vi som næring er bedre rustet til å møte denne usikkerheten nå enn i 2014.

Den siste tiden har flere internasjonale oljeselskaper solgt seg ned eller ut av norsk sokkel. Det har ConocoPhillips ingen planer om.

– ConocoPhillips har en langsiktig strategi i Norge – med mål om å være en nøkkelspiller på norsk sokkel også i 2050, sier Kvendseth.

I Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016 fik selskapet tilbud om seks utvinningstillatelser, derav tre som operatør.

– Tildelingene viser at vi nyter tillit hos norske myndigheter og at vi har et langsiktig perspektiv i Norge, mener Kvendseth.

Source: Sysla