NEWS

Citi og GIEK gir garanti til Yaras utvidelse av gjødselproduksjon i Porsgrunn


< Back to all news

Citi og GIEK gir garanti til Yaras utvidelse av gjødselproduksjon i Porsgrunn

Business

Category: Accounting / Financial

Yara har sikret finansiering til en betydelig utvidelse og modernisering av sin gjødselproduksjon på Herøya. GIEKs lånegaranti er på 1,6 milliarder kroner, tilsvarende over halvparten av prosjektkostnadene.

Planene om prosjektet, som øker den årlige kapasiteten med 50.000 tonn fullgjødsel og 200.000 tonn kalksalpeter, ble først annonsert i 2014. Yara benytter finansieringen til å bytte ut den 40 år gamle produksjonslinjen på Herøya i Porsgrunn med mer miljøvennlig og energieffektiv teknologi. Produksjonsøkningen vil gå til eksport.

Dermed kvalifiserte Yara for den nye statlige lånegarantien som ble lansert sist sommer. Yara er det første norske konsern som får en slik garanti, og som gis på markedsmessige vilkår

– Nye arbeidsplasser er avgjørende for å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Denne investeringen sikrer konkurranseutsatte arbeidsplasser i Telemark, og derfor vil jeg gratulere både Yara og hele grenlandsregionen. Det er viktig at industrien, bankene og staten samarbeider tett for å utløse ny eksport for Norge. Den nye garantien har vist seg å være et effektivt bidrag, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det er svært positivt at norsk industri nå får statlig drahjelp til investeringer i Norge, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.  – Dette er en viktig strategisk investering. Prosjektet tar i bruk ny teknologi som reduserer utslippene av klimagasser, forbedrer energieffektiviteten og reduserer avfallsmengden. Dette gir Yara og norsk industri fordeler i et konkurranseutsatt globalt marked, legger han til.

GIEKs største kundegruppe i dag er maritim næring på Vestlandet, men det siste året har GIEK mottatt et økt antall søknader fra andre næringer og landsdeler: prosessindustri, sjømat, IKT, forsvarsteknologi og andre.

– GIEKs garantier gir bedriftene og bankene økt finansiell fleksibilitet og kapasitet, i dette tilfelle Yara og Citi. Dette øker konkurranseevnen og eksporten vår, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

– Citi er meget fornøyd med å ha samarbeidet med Yara og GIEK i tilretteleggingen av den første finansiering av denne størrelsen, dekket av statlig internasjonaliseringsgaranti, uttaler Country Officer Pål Rokke hos Citi.

Source: GIEK