NEWS

California inngår klimasamarbeid med Norge


< Back to all news

California inngår klimasamarbeid med Norge

Business

Category: Energy

– Klimakrisen er en like stor trussel som andre verdens krig var. Nei, faktisk er den større, for utslippene kan ikke reverseres, tordner Jerry Brown.

Californias guvernør kjemper mot president Trumps klimafornektelse med alle midler.

– Jeg tar ikke lett på at president Trump sier klimaendringene er en bløff som Kina har funnet på. Men løgnene hans får nå oss som kjemper mot klimaendringene til å stå mer samlet.

Avtale med Norge

Brown og klimaminister Vidar Helgesen signerte i går en avtale om at Norge blir med i den såkalte “under 2- alliansen”.

I alt har myndighetene i 175 land, delstater og provinser sluttet seg til avtalen som forplikter dem til å redusere klimagassutslippene sine med 80 til 95 prosent innen 2050.

-California har teknologimiljøer, finansmiljøer og en politisk ledelse som alle jobber i samme retning. Norge har mye til felles med California når det gjelder klimapolitikk, og vi har også teknologi vi ønsker å selge og bidra med, blant annet innen grønn skipsfart, sier klimaminister Vidar Helgesen

De siste dagene har han møtt både investorer, forskningsmiljøer og de som styrer USAs største delstat for å diskutere mange former for samarbeid.

-Bilindustrien tror ikke på Trump

Å sørge for at flere kjøper biler som ikke slipper ut klimagasser er et av de store satsingsområdene i California. Også her ønsker delstaten, som er verdens sjette største økonomi, et samarbeid med Norge. Ledelsen i Sacramento mener Norge har effektive reguleringer som får folk til å kjøpe miljøvennlige biler.

Miljøminister Matt Rodriguez tror bilindustrien i USA forstår at Trumps klimapolitikk ikke representerer framtida.

– Jeg tror bilprodusentene ser framover og tenker på hvor de bør investere. Trump vil øke utslippsgrensene igjen, men bilindustrien her ser at Kina satser enormt på utslippsfrie biler og tenker at framtida ligger der, mener han.

Også Rodriguez undertegnet i går en samarbeidsavtale med Helgesen, og Norge vil dermed få et tett samarbeid med California framover.

Varmere klima = Mer kriminalitet

Guvernør Brown mener det er naturlig at mange amerikanere fortsatt er skeptiske til om klimaendringer faktisk finner sted.

– Vi har et stort parti der mange innflytelsesrike mennesker sier klimaendringene ikke eksisterer. Når mektige mennesker sier det, er det ikke rart folk tror det er slik.

Ved Berkeley-universitetet utenfor San Francisco mener imidlertid professor Solomon Hsiang at en endring kan være på gang i holdningene til amerikanere tradisjonelt republikanske delstater i Midtvesten og sørstatene.

– Vi har laget en analyse som viser hva de økonomiske konsekvensene av klimaendringene. Vi ser på alle sider av økonomien: Landbruk, helse, kriminalitetsstatistikk, hvor hardt folk arbeider, forklarer Chung og viser fram et kart.

Kartet viser at det er i delstatene sør i USA effekten av klimaendringene allerede har fått størst konsekvenser.

-Hvis du bor et sted der det allerede er varmt, får det større effekt når temperaturen øker enn dersom du bor i et kjøligere klima.

-Jeg offentliggjorde disse dataene for bare noen uker siden og har fått svært mange spørsmål og reaksjoner fra folk som bor i disse delstatene.

Jeg tror klimaendringene først blir reelle for folk når de kan oppleve dem på kroppen.

Det nytter ikke å si at utslippene skal ned til et visst nivå. Det engasjerer ikke, sier Hsiang.

Source: NRK