NEWS

Boreplattformen på Johan Sverdrup på plass


< Back to all news

Boreplattformen på Johan Sverdrup på plass

Business

Category: Energy

I helgen ble det 22.000 tonn tunge dekket til boreplattformen løftet på plass i ett eneste løft på Johan Sverdup-feltet. Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet er først i verden til å ta i bruk den banebrytende teknologien.

Torsdag 31. mai seilte plattformdekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet ut fra Aibel i Haugesund til Bømlafjorden ved Stord.

Her ble den 22.000 tonn tunge stålkonstruksjonen overført fra lekteren det stod på til verdens største tungløftfartøy, Pioneering Spirit. Deretter begynte en elleve timer lang tur ut til det ventende stålunderstellet på Johan Sverdrup-feltet.

Etter forberedelsene var unnagjort tok selve installasjonsjobben kun tre timer. Installasjonen er sannsynligvis den raskeste i verden av et stort, ferdigbygget plattformdekk. Med det er den andre av fire plattformer i første utbyggingsfase av gigantfeltet Johan Sverdrup på plass.

– Dette er en viktig milepæl i installasjonskampanjen til Johan Sverdrup. Med dette er to av fire plattformer til Johan Sverdrup på plass. Og kraftkablene til feltet ble rullet ut sist uke, og installasjonen av Norges største oljerørledning går så langt veldig bra, så dette går definitivt i riktig retning, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Equinor.

– Samtidig gjenstår mye, og vi må fortsette å ha ekstra fokus på sikkerhet og kvalitet i gjennomføringen. Men vi kan puste litt ekstra ut nå med boreplattformen på plass – dette er første gang i verden noe slikt har blitt gjort, fortsetter Bokn.

En ‘game changer’
Ståle Hanssen, prosjektsjef for Johan Sverdrup understell, installasjon og ferdigstillelse, beskriver teknologien som gjør det mulig å løfte store plattformer på én gang som en «game changer» for industrien.

Fram til nå har man vært nødt til å bygge store plattformdekk i flere moduler. Ingen kranfartøy har vært i stand til å løfte mer enn 12.000 tonn i ett løft. Den helt nye løfteteknologien på Allseas-fartøyet Pioneering Spirit gjør det imidlertid mulig å løfte hele plattformdekk på inntil 48.000 tonn i ett løft.

Teknologien ble i utgangspunktet utviklet til fjerning av utrangerte plattformer. Equinor er første selskap i verden som bruker den til å installere store, nye plattformdekk. Dette gir store besparelser i bygge- og installasjonsarbeidet, både i antall arbeidstimer og kostnader – men ikke minst i forhold til å redusere risiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

– Her gjør Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet i samarbeid med Allseas et gjennombrudd for bransjen. Fordelene i forhold til både sikkerhet, plan og kost er betydelige, så vi regner med at mange andre etter hvert vil følge etter, sier Hanssen.

– Samtidig var det ikke en lett beslutning å gjøre Johan Sverdrup-puslespillet så avhengig av nettopp en båt som faktisk ikke var ferdig bygget da beslutningen ble tatt. Vi brukte naturligvis mye tid sammen med Johan Sverdrup-partnerskapet før vi bestemte oss for dette, sier han.

I tillegg til boreplattformdekket som nå er installert på feltet, skal Pioneering Spirit komme tilbake til Johan Sverdrup våren 2019 for å løfte de to siste plattformdekkene i første utbyggingsfase på feltet – prosessplattformen og utstyrs- og boligplattformen – på plass.

Totalt sett vil bruken av Pioneering Spirit bidra til å kutte én million arbeidstimer i havet. Dette gjorde at Johan Sverdrup-partnerskapet kunne legge til grunn en fremskyndet oppstart av feltet på mellom tre til seks måneder i Plan for Utvikling og Drift (PUD) for første fase av utbyggingen. Samtidig kunne kostnadsestimatet for PUD  reduseres med nærmere én milliard kroner.

Boreplattformen i drift fra høsten 2018
Boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet er i dag ferdigstilt og hele 85 prosent ferdig uttestet. Nå begynner siste fase med oppkobling og testing. Plattformen skal være klar til drift allerede i høst, og mot slutten av året begynner jobben med å knytte åtte brønner som ble forboret av den flyttbare boreinnretningen Deepsea Atlantic i 2016 tilbake til plattformen.

– Vi ser fram til å ta boreplattformen i bruk, og planen er å ferdigstille de forborede brønnene mot slutten av året og videre neste år, for å gjøre oss klar for produksjon av første olje sent i 2019, sier Stig Åtland, leder for boring og brønn for Johan Sverdrup.

Deretter vil boreplattformen begynne selve arbeidet med å bore nye brønner på feltet, både som en del av første og andre utbyggingsfase på Johan Sverdrup. Totalt kan det bli snakk om så mange som 48 brønner..

Source: Equinor